Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Niedziela “Ad Gentes” 2020 – Dzi...

Niedziela “Ad Gentes” 2020 – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – 8 marca 2020

W niedzielę 8 marca 2020 r., w II niedzielę Wielkiego Postu, Kościół w Polsce obchodzi Niedzielę “Ad Gentes” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przyświeca mu hasło: „Eucharystia i misje”. Tradycyjnie już ofiary do puszek składane w tym dniu są przeznaczone na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych prowadzonych na misjach.

Niedziela "Ad Gentes" 2020 - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami - 8 marca 2020

fot. misje.pl

Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Kościoła w Polsce pomaga misjom w ubiegłym roku zrealizowało ponad 180 projektów o wartości ponad 850 000 zł. i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje”. Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” przypomniał, że misje są sprawą wiary. Ich głównym sprawcą jest Duch Święty. To On jest duszą misji. Duch, którego Jezus wraz z Ojcem zesłał w Dniu Pięćdziesiątnicy Kościołowi, nadal ewangelizuje w świecie. Jest źródłem powołań misyjnych. Otwiera serca misjonarzy i pobudza ich do podjęcia posługi misyjnej. Jest z nimi w radościach głoszenia Ewangelii, umacnia w trudnościach i chroni w niebezpieczeństwach. Daje siły do wypełnienia mandatu misyjnego, jaki Chrystus zostawił Kościołowi. On też otwiera serca i uzdalnia je do przyjęcia Ewangelii. Buduje wspólnoty wiary. Duch Święty ożywia w ochrzczonych zapał misyjny. Dzięki Jego natchnieniom i światłu wielu chrześcijan świadomie żyje powołaniem misyjnym. Duch Św. gromadzi nas na Eucharystii, byśmy nie tylko umacniali się w wierze, ale nabierali sił do dzielenia się radością wiary z innymi. Eucharystia daje moc uczniom-misjonarzom i dlatego kończy się posłaniem – wezwaniem do ewangelizacji. Z Chrystusem w sercu idziemy do tych, którym Go brakuje.

– Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świątyniach w Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą. Eucharystia kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub bliskich. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i miłości oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, którzy są uczniami Chrystusa i gromadzą się we wspólnocie modlitwy i Ofiary Eucharystycznej stają się zarazem misjonarzami. Nikt nie może zatrzymać radości ze zbawienia wyłącznie dla siebie! – napisał w Komunikacie bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Przeczytaj —> Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD na II Niedzielę Wielkiego Postu “Ad Gentes”

Polacy na misjach

Według danych Komisji Misyjnej KEP na placówkach misyjnych w 98 krajach pracuje 1903 misjonarek i misjonarzy pochodzących z Polski. Są to księża diecezjalni i zakonni, siostry i bracia z różnych zgromadzeń zakonnych oraz misjonarze świeccy. – To dużo i mało – mówi o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji. Dużo, gdy weźmiemy pod uwagę uwarunkowania społeczne i polityczne ostatnich dziesięcioleci. Mało – gdy przyjrzymy się żniwu misyjnemu. Ponad 5 mld ludzi na świecie nie zetknęło się z Ewangelią. Całe kontynenty wołają o misjonarzy. Potrzebni są głosiciele Chrystusa; ci, którzy będą budować wspólnoty wierzących. Szczególnie dotkliwie brak misjonarzy odczuwa Ameryka łacińska. Ludzie potrzebują Eucharystii i innych sakramentów świętych. Gdy nie ma kontaktu z kapłanem, siostrą zakonna lub misjonarzem świeckim bardzo często inicjatywę przejmują liderzy różnych sekt. Są one mieszanka katolicyzmu, protestantyzmu i kultów pogańskich. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa o powołania misyjne. Misjonarze potrzebują naszej modlitwy, gdyż pracują nieraz w bardzo trudnych warunkach. I bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o ubóstwo, zacofanie cywilizacyjne, niesprawiedliwość społeczną. Dziś wielu misjonarzy ryzykuje życiem wypełniając swą misję.

Eucharystia i zaangażowanie misyjne

– Korzystając z okazji pragnę w ich imieniu serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za troskę o misje, wyrażaną nie tylko dzisiaj, ale w ciągu całego roku. Ośmielony Waszym zapałem misyjnym, proszę, byście nigdy nie ustawali w modlitwach i ofiarności na rzecz misji. Szczególną prośbę kieruję do chorych, starszych i wszystkich, którzy dźwigają krzyż osamotnienia, cierpień duchowych i fizycznych, aby jednocząc się z krzyżem Chrystusa ofiarowywali je w intencjach misji. Zwracam się z prośbą do dzieci i młodzieży zaangażowanej w wolontariat misyjny, aby wzrastali w pragnieniu poznawania świata misji i odkrywania piękna bycia misjonarzami Chrystusa, zwłaszcza wśród rówieśników – czytamy w Komunikacie bp. Jerzego Mazura.

Polacy są hojni i chętnie wspierają dobre dzieła na misjach. Dzięki darczyńcom Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku zrealizowało ponad 180 projektów na sumę 850 000 zł i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln złotych.

Wśród darczyńców misji poczesne miejsce zajmują duchowni i świeccy diecezji ełckiej. Dzięki ofiarom z diecezji została zbudowana szkoła podstawowa w Gitega- Songa. Ks. bp Jerzy Mazur dwa lata temu wręczył s. Zygmuncie pierwszą cegiełkę na budowę szkoły – 10 000 USD. Po dwóch latach, poświęcił ją uroczyście 30 stycznia br. Diecezja przekazała również ofiary, m. innymi na wydrążenie studni głębinowej. Bp Jerzy Mazur przekazał 11 000 euro na wydrążenie studni głębinowej w misji Subukia (Kenia), w tym 40 000 zł pochodziło od myśliwych Suwalskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Część pieniędzy Dzieło przekazało na budowę studni w Domu Dziecka w Upendo (Kenia) prowadzonego przez siostry Orionistki i dzięki temu dzieci mają dostęp do wody pitnej.

Info za —> misje.pl: Niedziela Ad Gentes

Opublikowany przez misje.pl Wtorek, 26 listopada 2019