Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełusz...

Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełuszki

Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko


Źródło —> Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki: Modlitwy