PODZIEL SIĘ

Modlitwa franciszkańska – O Panie, uczyń z n...

Modlitwa franciszkańska – O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju!

Modlitwa o pokój, ułożona najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku. Autorstwo jest często mylnie przypisywane św. Franciszkowi z Asyżu, jednak jej twórca pozostaje nieznany. Opublikowana po raz pierwszy we Francji w 1912 roku.


Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję,
tam gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;

albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.


Tekst za —> checiny.franciszkanie.pl: Modlitwa franciszkańska

Zobacz więcej na temat tej modlitwy —> The Origin of the Peace Prayer of St. Francis oraz  Prayer of Saint Francis