Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa do św. Siostry Faustyny – Jan Paweł...

Modlitwa do św. Siostry Faustyny – Jan Paweł II

Kończąc swoją homilię podczas uroczystości kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej na Placu św. Piotra w Rzymie, w dniu 30 kwietnia 2000 roku, papież Jan Paweł II wypowiedział takie słowa modlitwy:

“Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.

My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego  Chrystusa, powtarzamy  twoją  modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”.

św. Jan Paweł II
(Homilia kanonizacyjna, 30 kwietnia 2000 r.)


Przeczytaj całą —> Homilię Jana Pawła II wygłoszona podczas kanonizacji s. Faustyny

Fot. Faustyna.pl


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!