Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

20. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalski...

20. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej i ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego przez Jana Pawła II – 30 kwietnia 2020

W dniu 30 kwietnia 2020 r. przypada 20. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia, przez św. Jana Pawła II. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w 2000 roku.

Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480). Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła…

**Rocznica kanonizacji św. Siostry Faustyny**30 kwietnia br. przypada 20. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny…

Opublikowany przez Siostrę Marią Heleną Kowalską Poniedziałek, 27 kwietnia 2020

W tym dniu, 30 kwietnia 2000 roku, papież Jan Paweł II wprowadził Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary.

Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca Świętego na stronie: faustyna.pl.

Czytaj całość —> Faustyna.pl: Rocznica kanonizacji św. Siostry Faustyny

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Mszy świętej porannej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przewodniczył bp Jan Zając.

Kustosz honorowy Sanktuarium zachęcał wiernych: Wyruszajmy na koleiny etap naszej drogi życia z wołaniem do naszej Świętej: Święta Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego miłosierdzia. Pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim siostrom i braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia po całym świecie. Niech przynagla grzeszników do nawrócenia. Niech uśmierza spory i nienawiści. Niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. A my dzisiaj wpatrując się razem z Tobą w oblicze Zmartwychwstałego Chrystusa powtarzamy Twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie!”…

Czytaj całość —> Archidiecezja Krakowska: Pomost Miłosierdzia


Z okazji 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2020 r. w każdym klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce i poza granicami kraju odbyły się okolicznościowe adoracje dziękczynne za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest życie, duchowość i misja Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Zobacz też —> Modlitwa do św. Siostry Faustyny – Jan Paweł II

Ta modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Sekretarki miała miejsce się w godzinach 20.00-21.30…

Za —> Faustyna.pl: Okolicznościowa adoracja

**Okolicznościowa adoracja**Z okazji 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia br. w każdym klasztorze…

Opublikowany przez Siostrę Marią Heleną Kowalską Wtorek, 28 kwietnia 2020

Z okazji 20 rocznicy kanonizacji św. Siostry Faustyny po renowacji powrócił do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach konfesjonał, przy którym przez prawie 6 lat spowiadała się sekretarka i apostołka Jezusa Miłosiernego.

Jest on niemym świadkiem najbardziej skrytych tajemnic jej serca i doświadczania przez nią miłosiernej miłości Boga.

Czytaj więcej —> Faustyna.pl: Konfesjonał św. Siostry Faustyny


Z homilii kanonizacyjnej, wygłoszonej przez św. Jana Pawła II:

… Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi było całkowicie związane z historią XX w., który niedawno dobiegł końca. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia w latach między pierwszą a drugą wojną światową. Kto pamięta, kto był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień, jakie przyniosły one milionom ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: “Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. , 300). Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało się na zawsze z XX wiekiem, który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. Nie jest to orędzie nowe, ale można je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych czasów.

Przeczytaj całą —> Homilię Jana Pawła II wygłoszona podczas kanonizacji s. Faustyny