Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Młodzież z KSM zawierzyła się Matce Bożej na Jasne...

Młodzież z KSM zawierzyła się Matce Bożej na Jasnej Górze – 24 lutego 2018

Młodzi ludzie należący do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w sobotę 24 lutego 2018 r. przyjechali do Częstochowy, by podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzyć siebie, swoją organizację oraz swoje działania i inicjatywy Matce Bożej.  

Wideo —> KSM TV: Ogólnopolski zlot KSM na Jasnej Górze

Według szacunków w Apelu Jasnogórskim, który był kulminacyjnym punktem zlotu wzięło udział około 1 300 KSM-owiczów. Modlitwie przewodniczył bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Treść Aktu:

„Matko Boża, Maryjo, Mamo, dzisiaj w osobach młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży stają przed Tobą wszyscy młodzi naszej Ojczyzny, stają niosąc w sobie tę głęboką tęsknotę i pragnienie, aby w swoim życiu doświadczyć takiej miłości i takiej zgody na Boże dzieła od swoich bliskich, od rodziców, od wychowawców, duszpasterzy, jak Ty otaczałaś miłością swojego Syna. (…) Maryjo, przyjmij naszą szczerość, przyjmij każdego młodego, szczególnie teraz, kiedy przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży chcą zawierzyć siebie i każdego młodego naszej Ojczyzny, i chcą potwierdzić, że są gotowi pójść drogami Boga, niosąc prawdę Boga, rozwijając świętość Boga”.

Akt zawierzenia został odczytany przez przedstawicieli młodych, a każdy jego element kończyło wezwanie: „Dlatego dziś razem przed Tobą Wołamy: Gotów!” Na które zgromadzona młodzież odpowiadała: „GOTÓW”.

Akt zawierzenia poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo i przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018″.

Na Jasnej Górze odbyły się też wybory nowych władz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W skład XIII kadencji Prezydium Krajowej Rady KSM weszli: Przewodniczący – Patryk Czech (diec. rzeszowska), Z-ca Przewodniczącego – Łukasz Fenisz (adiec. katowicka), Z-ca Przewodniczącego – Mateusz Stefaniuk (diec. drohiczyńska), Skarbnik – Piotr Antczak (adiec. poznańska), Sekretarz – Aleksandra Samula (diec.pelplińska).

Wydarzenie miało znaczenie szczególne i nawiązywało historycznie do wydarzeń z 1938 roku, kiedy odbył się podobny Zlot Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Wówczas na Jasną Górę przybyło około 150.000 młodych mężczyzn, co w ówczesnych czasach było imponująca ilością. Aktualnie KSM w Polsce zrzesza w 38 diecezjach ok. 15.000 młodych ludzi w wieku 14-30 lat, którym na nowo zostało powierzone zadanie, by aktywnie włączyć się w życie swoich rodzin, parafii i diecezji według zawołania „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW!”.

„Zawierzyliśmy swoje losy i misję KSM – Matce Bożej. Ona była gotowa, Ona odpowiedziała Bogu tak! „Oto, ja służebnica Pańska niech mi się stanie według Twego słowa”. Zawierzenie KSM, jego członków ma nam dodać odwagi, ma nas otworzyć byśmy też potrafili tak powiedzieć i byśmy otworzyli się na parafie, na swoje środowiska i w nich świadczyli o Jezusie Chrystusie Królu!” – powiedział ks. Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny KSM w Polsce.

Więcej informacji na stronie —> www.ksm.org.pl

Info za —> KSM/episkopat.pl: Młodzież z KSM zawierzyła się Matce Bożej