Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciech...

Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha 25 kwietnia 2021 w Gnieźnie – Komunikat Prymasa Polski

Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, które były zaplanowane na 24 i 25 kwietnia 2021 r. z udziałem Episkopatu Polski, zostały ograniczone do Mszy św. odpustowej, którą Prymas Polski abp Wojciech Polak będzie sprawował w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie w niedzielę 25 kwietnia 2021 o godz. 10.00. Homilię podczas sumy odpustowej wygłosi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Polecamy też —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja

Prymas Polski napisał w komunikacie, że uroczystości ku czci św. Wojciecha zostały ograniczone ze względu na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w naszej Ojczyźnie oraz utrzymanie dotychczasowych obostrzeń sanitarnych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w bazylice prymasowskiej, na placu przykatedralnym zostanie ustawiony telebim. Tegoroczna suma odpustowa będzie również transmitowana przez TV Polonia, Radio Maryja, Radio Plus oraz stronę internetową archidiecezji gnieźnieńskiej.

prymaspolski.pl / BP KEP

Zobacz też —> 23 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

Publikujemy pełny tekst komunikatu:


Drodzy Siostry i Bracia!

Ze względu na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w naszej Ojczyźnie oraz utrzymanie dotychczasowych obostrzeń sanitarnych, tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, które były zaplanowane na 24 i 25 kwietnia z udziałem Episkopatu Polski, zostały ograniczone do Mszy św. odpustowej, którą będę sprawował w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie w niedzielę 25 kwietnia o godz. 10.00. Homilię podczas sumy odpustowej wygłosi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Pomimo tych trudnych okoliczności, które boleśnie dotykają nas wszystkich – zarówno duchownych jak i świeckich – jest to nadal czas intensywnego duchowego przygotowania prymasowskiej archidiecezji na jej nawiedzenie przez Najświętszą Maryję Pannę w kopii Ikony Jasnogórskiej oraz oczekiwania na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w bazylice prymasowskiej, na placu przykatedralnym zostanie ustawiony telebim służący pomocą osobom pragnącym uczestniczyć we Mszy św. Tegoroczna suma odpustowa będzie również transmitowana przez TV Polonia, Radio Maryja, Radio Plus oraz stronę internetową naszej archidiecezji.

Proszę Was zatem o duchową łączność z gnieźnieńskimi uroczystościami oraz o modlitwę do miłosiernego Boga za wstawiennictwem św. Wojciecha o ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie, w Europie i na świecie.

+ Wojciech Polak

Prymas Polski


Info za —> prymaspolski.pl / BP KEP: 25 kwietnia: Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie

Transmisja Mszy św. odpustowej ku czci św. Wojciecha:

Wideo —> archidiecezja.pl: Odpust – TRANSMISJA


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: