Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Dzienniczek jest modlitwą duszy

Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej Świętej Faustyny nie jest książką, którą się da po prostu przeczytać.

Z doświadczeń wielu osób wynika, że lektura tego dzieła powoduje skrajne reakcje, od całkowitego odrzucenia jako treści „niestrawnych” do czytania z zaangażowaniem. Dzieje się tak, dlatego że Dzienniczek jest modlitwą duszy osoby o niebywałej wrażliwości, posiadającej wyjątkowy dar zjednoczenia z Bogiem. Święta Faustyna jest w mojej ocenie jedną z największych mistyczek Kościoła, a siła oddziaływania na świecie jej przesłania, pochodzącego od samego Jezusa, ma charakter bezprecedensowy. Świadczy o tym skala wydań Dzienniczka na języki obce. (…)

W Dzienniczku odnajdujemy prawdy teologiczne, których odkrywanie i ro­zumienie daleko przekracza możliwości wynikające z formalnego wykształce­nia siostry Faustyny, albowiem: „I dusze proste, nie mające wykształcenia, od­znaczają się wiedzą” (1191). Źródła tej wiedzy tkwią w samym Bogu, a ich poznanie przez Świętą dokonuje się na sposób bezpośredniego „wlania” prawd teologicznych do jej duszy (107), jak mówi, w sposób odczuwalny czuje się za­lana światłem Bożym (27). Te nagłe światła pozwalają jej odkrywać istotę rze­czy, zarówno w porządku ziemskim, jak i w świecie nadprzyrodzonym (733, 1102, 1433). Czasem – jak zauważa Święta – na takie światło co do konkretnej sprawy czeka się wiele lat (744). Dotyczy to poznania jej samej (900, 1318, 1336,1394), jak również innych osób (901). To sam Chrystus zwraca się do niej ze słowami: „w jednym momencie dam ci poznać więcej, niż inni zdobędą, mo­zoląc się przez wiele lat” (1147). W jednej chwili siostra Faustyna otrzymuje zrozumienie rzeczy na poziomie nieosiągalnym dla innych, chociażby pracowali nad tym całe lata. I nie chodzi już tylko o czas, ale o wielkość poznania, kim jest Bóg. A podkreślić wypada, że takich momentów w jej życiu były dziesiątki. Święta wprost przyznaje, że dzięki coraz głębszemu zjednoczeniu z Bogiem, w jednym momencie poznaje całą Istotę Boga, a nie poszczególne Jego przy­mioty (770, 882).

Jezus obdarzył Świętą szczególnym działaniem i pozwolił wnikać w tajemni­ce niepojęte, z których jedna stanowi podstawę mistycznej łączności, tajemnicę niewypowiedzianą, o której nie wiedzą nawet aniołowie niebiescy, wyróżniającą Faustynę spośród innych dusz na ziemi i w wieczności (824).

Tomasz Przesławski

Łaska Boża w Dzienniczku Świętej Faustyny, Apostolicum 2010