Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 30 listopada 2018 – Święto Andr...

Czy w piątek 30 listopada 2018 – Święto Andrzeja Apostoła – obowiązuje post?

W piątek 30 listopada 2018 r. obchodzimy w Kościele powszechnym święto św. Andrzeja Apostoła.

Św. Andrzej pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby. Według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach; został ukrzyżowany Patras w Achai – głową w dół na krzyżu w kształcie litery X.

Zobacz więcej —> o św. Andrzeju

W archidiecezji warmińskiej dzień ten ma rangę uroczystości, gdyż św. Andrzej Apostoł jest jej głównym patronem.

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 30 listopada 2018


Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy) lub gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ piątek 30 listopada 2018 r. ma rangę ŚWIĘTA nie zaś UROCZYSTOŚCI, dlatego w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. WYJĄTKIEM jest archidiecezja warmińska, w której ten dzień ma rangę uroczystości głównego patrona oraz te parafie pw. św. Andrzeja Apostoła, w których 30 listopada przypada uroczystość odpustowa (warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii).

Decyzja o ewentualnym udzieleniu dyspensy na ten dzień w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych. Warto sprawdzić na stronie własnej diecezji, czy dyspensa taka została udzielona.


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce