Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej M...

Czy 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

W dniu 26 sierpnia obchodzimy w Kościele w Polsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

W 1382 roku Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej przywieziony z Bełza, jednego z najstarszych grodów Ziemi Czerwieńskiej (dzisiejsza Ukraina), czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce.

Zobacz więcej na brewiarz.pl na temat —> Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i brewiarza.

Zobacz —> Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Program obchodów na Jasnej Górze – 26 sierpnia 2023

Zobacz też:

Czytania liturgii Mszy św. z czwartku 26 sierpnia 2023 roku

Jasnogórska Matka


Pomóż zakupić – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Mimo wyjątkowego charakteru dnia 26 sierpnia, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wierni w Polsce nie są formalnie zobowiązani do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są bowiem:

• uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

• uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

• uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia)

• uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc (niedziela, 9 kwietnia 2023)

• Wniebowstąpienie Pańskie (niedziela, 21 maja 2023)

• uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki (niedziela, 28 maja 2023)

• uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (8 czerwca 2023)

• uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

• uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

oraz wszystkie niedziele w ciągu roku (w całym Kościele powszechnym).

Polscy biskupi zachęcają jednak:

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii (…) Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych

fot. M. Mazur / episkopat.pl