Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Anioł Pański – Modlitwa

Modlitwa Anioł Pański jest wspomnieniem wydarzeń, które miały miejsce w Nazarecie – zwiastowania Maryi przez Archanioła Gabriela i wcielenia Jezusa Chrystusa. Modlitwa powstała około połowy XIII wieku w środowisku franciszkańskim. “Anioł Pański” nabrał z czasem charakteru modlitwy o pokój. Towarzyszy jej także modlitewna pamięć o zmarłych. Modlitwa Anioł Pański jest odmawiana przez cały rok, najczęściej w południe, z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to należy odmawiać Regina Coeli (Wesel się Królowo miła).


♥ Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja

W Watykanie niedzielna modlitwa Anioł Pański jest zwyczajowo celebrowana przez Papieża i związana z krótką katechezą oraz błogosławieństwem.


Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Tekst modlitwy za
 —> episkopat.pl: Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych formuł modlitewnych


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: