Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od ...

9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), patronki Europy

W dniu 9 sierpnia Kościół w Europie obchodzi święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w roku 1891. Wychowana w religii żydowskiej, przez kilka lat nie bez dużych kłopotów znakomicie wykładała filozofię. Przez chrzest otrzymała nowe życie w Chrystusie i przybrawszy imię Teresa Benedykta od Krzyża, kontynuowała je we wspólnocie karmelitanek bosych, do których wstąpiła w Kolonii. Z powodu prześladowania Żydów przez niemieckich faszystów schroniła się w klasztorze Echt w Holandii. Aresztowana w roku 1942, została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam zagazowana w dniu 9 sierpnia tegoż roku.

Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r. św. Jan Paweł II, kanonizował ją zaś 11 października 1998 r. Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r. ogłosił ją – wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny – patronką Europy.

Zobacz więcej o Świętej —> na brewiarz.pl

Wideo↑ —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 9 sierpnia | św. Teresa Benedykta od Krzyża

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 9 sierpnia 2023

 


– Wspominając Edytę i Annę oraz sześć milionów innych ofiar, opłakujemy je, żałujemy, „Abyśmy nie zapomnieli…”. Za ich wstawiennictwem módlmy się o pokój w Ukrainie i na całym świecie. „Nigdy więcej jedni przeciw drugim, już nigdy! … nigdy więcej wojny!” – mówił kard. Michael Czerny SJ podczas Mszy św. w 80. rocznicę śmierci św. Edyty Stein, Teresy Benedykty od Krzyża, 9 sierpnia 2022 r.

W dniu 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Teresy Benedykty od Krzyża, w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu została odprawiona uroczysta Eucharystia. Przewodniczył jej kard. Michael Czerny SJ, prefekt watykańskiej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, a koncelebrowali m.in.: abp Marek Jędraszewski, bp Bertram Meier, bp Jan Kopiec oraz bp Maciej Małyga.

Przeczytaj —> homilię kard. Michaela Czernego

– Wyruszmy teraz w drogę, którą właśnie tutaj, w Auschwitz-Birkenau, 80 lat temu jako ostatnią w swym życiu przebyła św. Edyta Stein, s. Teresa Benedykta od Krzyża. Niech nasza wspólna modlitwa będzie ważnym przyczynkiem do budowania prawdziwie braterskiego społeczeństwa w Europie, która dzisiaj, na Ukrainie, jest dotknięta okrutną wojną wywołaną przez bezwzględnego agresora, jakim jest Rosja – mówił abp Marek Jędraszewski podczas drogi modlitewnej wzdłuż Rampy w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, w dniu 80. rocznicy śmierci św. Edyty Stein.

Zobacz więcej —> diecezja.pl: Abp Marek Jędraszewski w dniu 80. rocznicy śmierci św. Edyty Stein, s.Teresy Benedykty od Krzyża: Niech nasza modlitwa będzie ważnym przyczynkiem do budowania prawdziwie braterskiego społeczeństwa w Europie


Papież Jan Paweł II o św. Teresie Benedykcie od Krzyża

” … Patrząc dziś na Teresę Benedyktę od Krzyża dostrzegamy w tym świadectwie niewinnej ofiary z jednej strony naśladowanie Baranka-Żertwy oraz protest przeciw wszelkim przejawom łamania podstawowych praw człowieka, z drugiej zaś — zadatek nowego zbliżenia między żydami a chrześcijanami, które zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Sobór Watykański II doprowadziło do wzajemnego otwarcia, budzącego nadzieje na przyszłość. Ogłosić dzisiaj św. Edytę Stein Współpatronką Europy znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie.”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Jan Paweł II: LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO
ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy

“Kończymy tę uroczystą liturgię [kanonizacji Świętej – red.] modlitwą «Anioł Pański». Spójrzmy na Maryję oczyma nowej świętej, która kontemplując tajemnicę ofiarowania w świątyni pisała: «Gdy Maryja Panna przyniosła Dzieciątko do świątyni, przepowiedziano Jej, że miecz przeniknie jej duszę. (…). Była to zapowiedź męki, walki między światłem a ciemnością, która rozpoczyna się już przy żłóbku!»

Św. Teresa Benedykta od Krzyża zrozumiała, że istnieje ścisła więź między żłóbkiem a krzyżem. Dzięki tej wewnętrznej świadomości mogła doświadczyć głębokiej jedności z Maryją. Pisała o Niej: «Trwać na modlitwie przed Bogiem, miłować Go całym sercem, błagać Go o łaskę dla grzesznego ludu i składać siebie w ofierze zadośćuczynienia, w postawie służebnicy Pańskiej wypatrywać uważnie Bożych znaków: takie było życie Maryi». Edyta Stein, również córka narodu żydowskiego, mówi tu o Maryi, ale kreśli zarazem – jakby nieświadomie — program swojej drogi życiowej.

Prośmy nową świętą, aby wstawiała się za nami u Najświętszej Panny, by każdy umiał odpowiedzieć wielkodusznie na swoje powołanie.”

Za —> opoka.org.pl: Była zjednoczona z Maryją. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 11.10.1998


“Europa chce zapomnieć o chrześcijańskich korzeniach; głosi się prawo do eutanazji czy też prawo kobiet do zabijania własnych nienarodzonych dzieci, podważa się instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, promuje się ideologię gender. Tragiczny staje się świat, który odrzuca Boga” – napisali członkowie prezydium Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji 75. rocznicy śmierci Edyty Stein, 9 sierpnia 2017 roku.

„Przeszła do Boga w całkowitym ogołoceniu, zamordowana w komorze gazowej, wraz z innymi Żydami, którzy zostali przywiezieni do Auschwitz w specjalnym transporcie z obozu przejściowego w Drente-Westerbork w Holandii. W ten sposób dopełniły się słowa, które Edyta Stein skierowała do swojej siostry Róży w momencie aresztowania ich przez gestapo w klasztorze karmelitanek bosych w holenderskim Echt: +Chodź, idziemy za nasz naród!+” – czytamy w liście prezydium KEP.

Przeczytaj całość —> Listu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 75. rocznicy śmierci św. s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)


“Religia nie jest czymś do cichego kącika, czymś na kilka uroczystych godzin, ona musi stać się fundamentem całego życia.” Edyta Stein szukała prawdy istnienia w wiedzy, a ostatecznie znalazła ją w Bogu. Pokazała jednak, że mając otwarty umysł można dojść do uznania istnienia Boga i poznania Jego cech.

Cytat za / wideo —> Religia TV: “Święci tacy jak My” (odc. 15) – Św. Edyta Stein


We czwartek 12 października 2017 r. abp Marek Jędraszewski wziął udział w konferencji „Splendor personae” poświęconej św. Edycie Stein, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swój wykład metropolita krakowski zatytułował: „Św. Edyta Stein i jej przesłanie dla Europy”.

Już na wstępie zastanawiał się czy owo przesłanie jest nadal aktualne. Zauważył, że Edyta Stein dwukrotnie doświadczyła odrzucenia. Najpierw przez III Rzeszę, czyli swoje państwo, a następnie przez swoich najbliższych, kiedy przyjęła chrzest w Kościele katolickim. – Ona była patriotką niemiecką. Naraz zostaje odrzucona przez III Rzeszę. Odmawiają jej prawa do kochania własnej ojczyzny i to ze względu na jej żydowskie korzenie. Co więcej, skazują ją na śmierć – tłumaczył.

Czytaj pełną relację —> Archidiecezja Krakowska: Abp Jędraszewski na konferencji poświęconej św. Edycie Stein