Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

33. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę &...

33. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę – 23-24 września 2017

33. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 23-24 IX 2017


33. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbywała się w dniach 23-24 września 2017 roku. W dorocznej modlitwie wzięło udział blisko 5 tys. osób.  Do modlitwy zaproszone były małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie. Mszy św. odprawionej w niedzielę, 24 września na jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00 przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup diec. ełckiej.

Zobacz też —> Homilia biskupa Mazura

„To już jest piękna tradycja, że z tą pielgrzymką wiąże się akt odnowienia przyrzeczeń w czasie Mszy św. na Szczycie jasnogórskim, ale nie tylko w Częstochowie, nie tylko na tej pielgrzymce małżonkowie są zaproszeni do odnawiania tych przyrzeczeń, także w swoich parafiach, gdzie mieszkają – przypomina bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP – To jest także odnowienie łaski sakramentu małżeństwa. A jeśli mówimy o kryzysie dzisiaj małżeństw i rodziny, to on dotyczy także rozumienia samego sakramentu, łaski sakramentalnej. Wielu ludzi, którzy stoją przed podęciem decyzji o zawarciu małżeństwa sakramentalnego nie widzi w sakramencie żadnej wartości, i stąd trzeba ciągle o ty przypominać, ciągle wzywać wszystkim, ale nade wszytko małżonków, żeby pamiętali o tym, że Chrystus sam idzie z nimi i swoją łaską chce ich umocnić”.

„Kondycja rodzin chciałoby się żeby była lepsza, bo wszyscy mamy świadomość, że kryzys nie jest czymś, co się zdarzyło i przeminęło, i stąd musi niepokoić spardek liczby zawieranych małżeństw w Kościele. To obserwują wszyscy duszpasterze i to jest bardzo widoczny znak słabej kondycji w polskim Kościele, kondycji samych małżonków. W związku z tym, nigdy dosyć i modlitwy za małżonków i za rodziny, ale też dostosowania duszpasterstwa małżeństw i rodzin do tych sytuacji, do tych wyzwań czasów, które przeżywamy” – dodał biskup.

Mszy św. odprawionej w niedzielę, 24 września na jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00 przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup diec. ełckiej, a koncelebrowali m.in. bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP oraz bp Romuald Kamiński, biskup Koadiutor diec. warszawsko-praskiej.

Słowa powitanie skierował o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Ukochani małżonkowie będąc na tej pielgrzymce, patrząc w oblicze Matki Bożej, prosimy spójrzcie na wasz pierścionek zaręczynowy czy obrączkę i wspomnijcie ten dzień powołania do świętości w małżeństwie. W czasie tej pielgrzymki trzeba nam bardzo dziękować za powołanie do świętości w małżeństwie. To dar i tajemnica, jak mówił św. Jan Paweł II w odniesieniu do kapłaństwa, ale też trzeba to mówić w odniesieniu do małżeństwa. Dar i tajemnica, czy zdążacie do świętości w małżeństwie, w rodzinie. Niech odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wasz pobyt tu na Jasnej Górze, spojrzenie w Oblicze Matki Bożej odnowią w was godność i miłość, godność bycia małżonkiem, mężem i żoną, miłość do Boga i drugiego człowieka. I módlmy się nawzajem za siebie, aby ta pielgrzymka przynosiła błogosławione owce w waszych rodzinach, parafiach i diecezjach, gdzie posługujecie”.

„Jesteśmy tutaj, aby jeszcze bardziej uświadomić sobie, że żyjemy w bardzo szczególnym okresie dziejów – mówił podczas homilii bp Jerzy Mazur – Widoczne staje się, że w rodzinach słabnie wiara i zanika modlitwa. Jesteśmy świadkami jak wielu ludzi ochrzczonych opanowała obojętność, która prowadzi ich do odrzucenia Boga, odwracania się od Niego, odrzucania przykazań i Ewangelii, Kościoła i łask płynących z sakramentów. Obojętność jest prawdziwym złem naszych czasów, chorobą, która dotyka wielu ludzi, jesteśmy świadkami ataków na małżeństwo i rodzinę, plagi rozpadu małżeństw, rozwiązłości, rozłąki spowodowanej wyjazdami za praca, zdrad małżeńskich, lekceważenia podjętych zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, poszukiwania tego, co użyteczne i natychmiastowe. Ta obojętność prowadzi do życia w związkach niesakramentalnych, wyprowadza na manowce grzechu, gdzie najważniejszy staje się pieniądz, alkohol, narkotyk, seks, prowadzi do zabijania dzieci nienarodzonych, życia w nienawiści i zakłamaniu, ta obojętność prowadzi do traktowania przykazań wybiórczo, nieszanowania dnia Pańskiego”.

„Moi drodzy, nie traćmy nadziei, Matka Boża już zmiażdżyła szatanowi głowę. Wsłuchujmy się w słowa Maryi z Gietrzwałdu i Fatimy wzywające nas do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej – nawoływał biskup – Dzisiaj Jezus was potrzebuje, bo chce was posłać, abyście zapraszali i prowadzili innych do winnicy, czyli do Kościoła na spotkanie z Bogiem. Szczególną rolę mają tutaj do spełnienia małżonkowie, rodzice w rodzinie będącej miejscem ewangelizacji. To wy jako rodzice jesteście pierwszymi misjonarzami dla swoich dzieci, tylko ten ojciec, tylko ta matka, którzy spotkali się z Jezusem, doświadczyli Jego miłości, zapragną dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością, która napełniła ich serca. Jako uczniowie i uczennice Chrystusa jesteście posłani, by ewangelizować innych”.

Podczas Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego, a także zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.

W ramach pielgrzymki odbyła się również w sobotę 23 września Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej pod przewodnictwem i z homilią bp Jana Wątroby, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, spotkanie poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży, koncert i świadectwo zespołu ‘Moja Rodzina’, Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach oraz Apel Jasnogórski.

Pielgrzymka organizowana jest corocznie przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.

Info za / audio i foto —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Zdążamy do świętości w małżeństwie i rodzinie

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es, mś


XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

„W tym szczególnym roku jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej spotkajmy się przed Jej wizerunkiem, stając przy Matce wraz z najbliższymi: żoną, mężem, dziećmi, rodzicami. Każdy z nas potrzebuje umocnienia wiary i więzi z Bogiem, również, a może przede wszystkim, w życiu małżeńskim i rodzinnym. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji polskich małżeństw i rodzin, a także do refleksji i wymiany doświadczeń” – zachęcał przed tegoroczną pielgrzymką ks. Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin.

Program pielgrzymki:

23 września, sobota

15.30 – Msza św. w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej. Przewodniczy bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

16.45 – Koncert i świadectwo zespołu Moja Rodzina – Sala o. Kordeckiego

19.30 – Droga Krzyżowa na wałach

21.00 – Apel Jasnogórski

24 września, niedziela

9.00 – Spotkanie w sali o. A. Kordeckiego: Wychowanie dzieci i młodzieży – nowa podstawa programowa WDŻ; Zaproszenie na IX światowe Spotkanie Rodzin z papieżem Franciszkiem. Dublin 22–26 sierpnia 2018 r.

11.00 – Msza św. na Szczycie: Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego, Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

Zobacz również: Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin