Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

28 września 2023 – 15. rocznica beatyfikacji...

28 września 2023 – 15. rocznica beatyfikacji ks. Michała Sopoćki

W dniu 28 września 2023 r. minęła 15. rocznica beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, który zasłynął jako spowiednik i kierownik duchowy św. Faustyny Kowalskiej. Uroczystości beatyfikacyjnej w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, gdzie znajdują się doczesne szczątki księdza Sopoćki, w niedzielę 28 września 2008 r. przewodniczył delegat papieża Benedykta XVI abp Angelo Amato. Homilię wygłosił metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz.

Wideo —> Archidiecezja Białostocka (2015): Ks. Michał Sopoćko i jego Miasto Miłosierdzia

Dzień 28 września jest obchodzony w Białymstoku jako święto bł. ks. Michała Sopoćki, prezbitera, patrona miasta.

Dni Patrona Białegostoku – bł. ks. Michała Sopoćki, 24 września 2023 – 28 września 2023:


W uroczystości beatyfikacyjnej 28 września 2008 roku wzięli udział przedstawiciele episkopatu Polski i hierarchowie z zagranicy, około 500 kapłanów, prawosławny ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub oraz około 100 sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, które założył ks. Sopoćko. Razem z nimi przybyły pielgrzymki z 13 krajów, w których obecne są siostry.

W uroczystości wziął udział Prezydent RP Lech Kaczyński, ostatni Prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, posłowie białostoccy. Akredytowanych zostało ponad 150 dziennikarzy z kraju i zagranicy.

W liturgii beatyfikacyjnej, która odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, , uczestniczyło około 70 tysięcy wiernych z Polski i zagranicy. Wokół Sanktuarium na transparentach, były rozwieszone słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny o nowym Błogosławionym: „Myśl jego jest ściśle złączona z myślą moją”, „Jest to kapłan według serca mojego”.

Zobacz tekst —> Homilii kard. Stanisława Dziwisza podczas Mszy beatyfikacyjnej

Zobacz pełną relację —> z uroczystości beatyfikacyjnej

Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi w kapłaństwie oraz świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 roku jego proces beatyfikacyjny.

Proces Rozpoczął go abp Edward Kisiel, dzieło to kontynuowali jego następcy: abp Stanisław Szymecki i abp Wojciech Ziemba. Etap diecezjalny zamknięto w 1993 roku. W roku 2002 dokumentacja procesu wraz z obszerną biografią ks. Sopoćki, zestawiona w tzw. positio, przekazana została do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. W roku 2004 komisja teologów powołana przez Kongregację pozytywnie oceniła opracowanie positio, a następnie komisja kardynałów przyjęła i potwierdziła orzeczenie teologów. W następstwie tych prac Kongregacji w 20 grudnia 2004 r. w Watykanie ogłoszony został uroczyście w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. W grudniu 2007 r. zatwierdzony został w Watykanie cud za przyczyną Sługi Bożego. W następstwie tego w styczniu 2008 r. z potwierdzeniem Ojca Świętego Benedykta XVI wyznaczono termin i miejsce beatyfikacji Sługi Bożego.

Info za —> Diecezja Warszawsko-Praska: Beatyfikacja Księdza Sopoćki

Zobacz też:

Szczegółowy program uroczystości beatyfikacyjnych
Wystąpienie abp. Tadeusza Kondrusiewicza, Metropolity Mińsko-Mohylewskiego
Wystąpienie kard. Audrysa Juozasa Bačkisa, Metropolity Wileńskiego
Wystąpienie kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski
Wystąpienie abp. Angelo Amato, Prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych
Ojciec św. Benedykt XVI pozdrowił uczestników beatyfikacji w Białymstoku
List Apostolski Papieża Benedykta XVI
Wydarzenia kulturalne związane z beatyfikacją


Rada Miasta Białystok 15 lutego 2016 r. na uroczystej sesji przyjęła uchwałę ustanawiającą bł. ks. Michała Sopoćkę patronem Białegostoku. Na inicjatywę mieszkańców Rada zgodziła się już w maju 2015 r., zaś 7 stycznia 2016 r. zgodę na ogłoszenie ks. Sopocki patronem miasta wyraziła również Stolica Apostolska.


Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i kierownika duchowego (Dzienniczek, 53). Spotkali się po raz pierwszy w Wilnie w czerwcu 1933 roku, gdzie ks. Michał został pół roku wcześniej spowiednikiem i kierownikiem duchowym w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zobacz więcej / obejrzyj wideo —> Św. Faustyna i bł. ksiądz Michał Sopoćko – święci w duecie


Ks. Michał Sopoćko zasłynął jako kierownik duchowy i spowiednik siostry Faustyny Kowalskiej.

Jako kapłan i wykładowca uniwersytecki pracował początkowo w Wilnie, a następnie od 1947 r. w Białymstoku. Był duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą i ojcem duchownym w seminarium, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr zakonnych, działaczem trzeźwościowym. W jego życiu dominujący rys pozostawiła jednak służba idei Miłosierdzia Bożego i propagowanie kultu obrazu Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Sopoćko opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie święta ku czci Bożego Miłosierdzia, a także powołał Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Ks. Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 r. w opinii świętości.

Jego doczesne szczątki znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. W Sanktuarium odbyła się też jego beatyfikacja dnia 28 września 2008 r.

Zobacz też —> Miłosierdzie Boże – Świadectwo ks. Michała Sopoćki

Wideo: Życiorys bł. ks. Michała Sopoćki

Źródło —> Archidiecezja Białostocka (2009): Życiorys bł. ks. Michała Sopoćki


We czwartek, 28 września 2023 r., w 15. rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach, już po raz piętnasty pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach akcji Koronka na ulicach miast świata.

Modlitwie towarzyszą jak co roku określone intencje.

Zobacz więcej —> Koronka na ulicach miast świata – 28 września 2023 o godz. 15.00!