Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

25 marca – Dzień Świętości Życia 2021 –...

25 marca – Dzień Świętości Życia 2021 – Podejmij Duchową Adopcję Dziecka Poczętego!

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia, ustanowiony w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84).

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja

Zobacz też:

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Modlitwa w intencji obrony życia – Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II apelował: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85).

Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

Obchody Dnia Świętości Życia

25 marca 2021 r. w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia OO. Paulinów w Warszawie o godz. 17.15 będzie odprawione nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. O godz. 18.00 bp Michał Janocha będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. Podczas Eucharystii będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Centralne obchody Dnia Świętości Życia w archidiecezji krakowskiej zaplanowane są w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2021 r. o godz. 18.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Mszy św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego połączonej z otwarciem Roku Rodziny „Amoris laetitia” przewodniczył będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

Tradycyjnie, w okolicach tego dnia na Jasną Górę przybywają obrońcy życia z całej Polski, by modlić się w intencji ochrony życia. Z okazji Dnia Życia w całej Polsce w różnym czasie organizowane są również Marsze dla Życia i Rodziny. To wyraz publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.

W Dniu Świętości Życia wiele osób składa też przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Tego dnia w wielu kościołach w Polsce podejmowane są przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją. Praktyka Duchowej Adopcji polega na codziennej modlitwie w intencji dziecka i jego rodziców oraz odmówieniu jednej Tajemnicy Różańca św. Do modlitwy należy dołączyć dobrowolnie podjęte praktyki, np. uczestniczenie w dodatkowych Mszach, modlitwach, postach, Eucharystii, praca nad charakterem, walka z nałogami, działania charytatywne itp.

Historia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wiąże się z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Modlitwa powstała po objawieniach fatimskich, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji odbyły się 2 lutego 1987 roku w warszawskim klasztorze Ojców Paulinów.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą promować w swoich parafiach, wspólnotach, rodzinach czy na katechezie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, udostępniona została strona internetowa ⇒ duchowaadopcja.pl. Celem strony stworzonej z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, jest jak najszersze rozpropagowanie tej formy modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, ich matek, ojców, rodzin.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … (w Święto / Uroczystość …) biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

• odmówić każdego dnia codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka

• codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

• przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: …

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, towarzysząca dziesiątce różańca: 

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

Posłuchaj: Słowo od dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. dr. Przemysława Drąga i Krajowej Doradczyni Życia Rodzinnego Beaty Choroszewskiej z okazji Dnia Świętości Życia:

Info na podstawie —> Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin / BP KEP: 25 marca: Podjęcie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego


Czynisz dobro, pomagasz? Podziel się swoim świadectwem, zainspiruj innych!