Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

23 września – Wspomnienie św. Ojca Pio z Pie...

23 września – Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny

W dniu 23 września Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.

Ojciec Pio (Francesco Forgione) urodził się 25 maja 1887 roku w wiosce Pietrelcina nieopodal Benewentu we Włoszech. Wstąpiwszy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz przyjąwszy święcenia prezbiteratu, spełniał posługę zwłaszcza w klasztorze w San Giovanni Rotondo w Apulii. Z największym duszpasterskim zaangażowaniem posługiwał wiernym przez duchowe kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i roztropną troskę o chorych i ubogich, służąc ludowi Bożemu w modlitwie i pokorze. Całkowicie upodobniony do Chrystusa ukrzyżowanego, ukończył ziemską pielgrzymkę 23 września 1968 roku.

Zobacz więcej o św. Ojcu Pio —> na brewiarz.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 23 września | Św. Ojciec Pio

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 23 września 2023

Polecamy też:

100. rocznica stygmatyzacji Świętego Ojca Pio – 20 września 2018 – br. Tomasz Protasiewicz OFMCap.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana przez św. Ojca Pio

Niechaj znowu powstaną – Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników


Święty Ojciec Pio gorąco kochał Boga i bliźniego. Swe powołanie do pracy nad zbawieniem człowieka przeżywał pełniąc specjalną misję, której poświęcił całe swoje życie, a realizował ją poprzez kierownictwo duchowe ofiarowane wiernym w konfesjonale oraz sprawowanie Eucharystii. Szczytowym momentem jego działalności apostolskiej była celebracja Mszy św. Dla wiernych, którzy w niej uczestniczyli, zetknięcie się z jego duchowością było wielkim przeżyciem.

Nie szczędził sił, by nieść ulgę cierpiącym i wspomagać ubogie rodziny. W tym celu zbudował «Dom ulgi w cierpieniu» w San Giovanni Rotondo, otwarty 5 maja 1956 r.

Wiara była dla błogosławionego życiem: wszystkiego pragnął i wszystko czynił w świetle wiary. Modlił się nieustannie. Cały dzień i dużą część nocy spędzał na rozmowie z Bogiem. Mawiał: «W książkach szukamy Boga, w modlitwie Go znajdujemy. Modlitwa jest kluczem, który otwiera Serce Boże». Wiara zawsze prowadziła go do zaakceptowania tajemniczej woli Bożej.

Przebywał zawsze w rzeczywistości nadprzyrodzonej. Był nie tylko człowiekiem nadziei i całkowitego zawierzenia Bogu, ale wpajał te cnoty słowem i przykładem wszystkim, którzy się do niego zbliżali.

Miłość Boża napełniała go i przenikała każdy jego dzień: pragnął sam kochać Boga i sprawiać, by inni też Go kochali. Zabiegał tylko o to, by wzrastać w miłości i przyczyniać się do jej wzrostu u innych.

Kochał bliźniego ponad wszystko. Przez ponad 50 lat przyjmował rzesze ludzi, którzy korzystali z jego posługi, zwłaszcza w konfesjonale, szukając u niego rady i pociechy. Wierni potrafili znaleźć go wszędzie: w kościele, w zakrystii, w klasztorze. A on obdarowywał sobą wszystkich, ożywiając wiarę, rozdzielając łaskę, ukazując światło. Przede wszystkim jednak w ubogich, cierpiących i chorych widział obraz Chrystusa i oddawał się im w sposób szczególny.

Działał i udzielał rad szukając światła w Bogu i rozwijając cnotę roztropności.

Pragnął tylko chwały Bożej i dobra dusz. Traktował wszystkich sprawiedliwie, lojalnie i z wielkim szacunkiem.

Odznaczał się cnotą męstwa. Bardzo wcześnie zrozumiał, że jego droga będzie prowadziła przez krzyż i poszedł nią odważnie i z miłością. Doświadczał przez wiele lat cierpień duchowych, z zadziwiającą pogodą znosił również ból fizyczny. Przyjmował pokornie liczne uwagi przełożonych i milczał w obliczu oszczerstw.

Stale się umartwiał, aby doskonalić cnotę umiarkowania, zgodnie z praktyką franciszkańską. Cnota ta cechowała jego sposób myślenia i życia.

Świadom zobowiązań, jakie nakłada życie konsekrowane, wielkodusznie zachowywał złożone śluby. Zawsze był posłuszny poleceniom przełożonych. Jego posłuszeństwo było nadprzyrodzone w intencji, powszechne co do zasięgu, całkowite w wykonaniu.

Praktykował ducha ubóstwa z abnegacją, żyjąc w oderwaniu od dóbr ziemskich, wygód i zaszczytów. Szczególnie miłował cnotę czystości, był skromny zawsze i wobec wszystkich.

Uważał się szczerze za sługę nieużytecznego, niegodnego darów Bożych. Powtarzał: «Pragnę być jedynie ubogim bratem, który się modli».

Już od młodości był słabego zdrowia, a w ostatnich latach życia poważnie chorował. Umarł przygotowany na śmierć i pogodny 23 września 1968 r., w wieku 81 lat. W jego pogrzebie uczestniczyły ogromne rzesze ludzi.

Fragment za —> L’Osservatore Romano (7/99) / opoka.org.pl: Bł. Ojciec Pio z Pietrelciny

Zobacz też —> modlitwawdrodze.pl: “Proponuję Ci świętość”, Rekolekcje z o. Pio


O. Pio – święty, który stał się ofiarą licznych plotek i pomówień. Posiadał tak wiele niezwykłych darów, że nawet władze kościelne przyglądały mu się z niedowierzaniem. Dziś niektórzy uważają, że gdyby nie jego stygmaty, dar bilokacji, uzdrawiania i inne nie byłby wcale najpopularniejszym świętym katolickim. A co na ten temat sądzi Karolina Janowska, która dzięki wstawiennictwu o. Pio odzyskała wzrok, a jej przypadek znalazł się w oficjalnej księdze uzdrowień w San Giovanni Rotondo?

Wideo —> Religia TV: “Święci tacy jak My” (odc. 11) – O. Pio


Papież Jan Paweł II o św. Ojcu Pio

(fragment homilii kanonizacyjnej Ojca Pio 16 czerwca 2002 roku)

“«Ja jestem Pan, który okazuje łaskawość» (Jr 9, 23).

Ojciec Pio był szczodrym rozdawcą Bożego miłosierdzia, gotowy służyć wszystkim rozmową, kierownictwem duchowym, a w szczególności udzielać sakramentu pokuty. Mnie także w latach młodzieńczych spotkał przywilej skorzystania z tej jego dyspozycyjności dla penitentów. Posługa konfesjonału, która stanowi jedną z wyróżniających cech jego apostolatu, przyciągała niezliczone rzesze wiernych do klasztoru San Giovanni Rotondo. Także wtedy, kiedy ten niezwykły spowiednik odnosił się do pielgrzymów z pozorną surowością, prawie zawsze zdawali oni sobie sprawę z powagi grzechu i szczerze skruszeni wracali, by w pojednawczym uścisku doznać sakramentalnego przebaczenia.

Niech jego przykład zachęca kapłanów, by z radością i wytrwale pełnili tę posługę, tak ważną również dziś…”

Pełny tekst homilii —> L’Osservatore Romano (10-11/2002) / Opoka.org.pl: Krzyż Chrystusa był jego chlubą

Zobacz też —> Czy wiedział, że Wojtyła będzie papieżem?

Błażej Strzechmiński OFMCap:

“Modlitwa – duchowa praktyka człowieka wiary – wymaga wytrwałości. Ojciec Pio, nieustannie doskonaląc swój dialog z Bogiem, miał świadomość jego niedoskonałości. Pracując nad sobą w tej dziedzinie, pomagał również swym duchowym dzieciom w uświęcaniu ich własnej codzienności poprzez modlitwę.

Wiele już napisano i powiedziano o modlitwie Ojca Pio, dlatego tym razem postaramy się wydobyć z jego bogatej korespondencji i świadectw te fakty, które były publikowane rzadko lub nie są znane polskiemu czytelnikowi, by w ten sposób rzucić nowe światło na duchowość oracyjną Stygmatyka…”

Czytaj całość —> Głos Ojca Pio: Wspomnienie Ojca Pio 23 września


Papież Franciszek w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo – 17 marca 2018 – Wideoimpresja

Wideo —> Vatican News (2018): POPE FRANCIS – THE BEST MOMENTS FROM HIS PASTORAL VISIT TO PIETRALCINA AND S.GIOVANNI ROTONDO


Rok 2018 był dla czcicieli św. Ojca Pio wyjątkowym czasem – celebrowany był jubileusz 100-lecia otrzymania przez niego stygmatów oraz 50-lecia od przejścia do domu Ojca.

20 września 1918 r. św. Ojciec Pio, modląc się w chórze zakonnym przed krucyfiksem, otrzymał stygmaty – 5 ran, które nosił 50 lat – na rękach, boku i nogach. Jak obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali, z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3 400 litrów krwi. Rany krwawiły szczególnie, gdy odprawiał Mszę Świętą. W roku 2018 przeżywaliśmy także 50-lecie śmierci Ojca Pio – 23 września 1968 r. Podwójny jubileusz był świętowany w całym Kościele. Głównym organizatorem jubileuszowych obchodów w Polsce pod hasłem „Do nieba z Ojcem Pio” była krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a także konferencje wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych.

Zobacz więcej —> Do nieba z Ojcem Pio – obchody podwójnego jubileuszu św. Ojca Pio w roku 2018


Posłuchaj fragmentu z listów św. Ojca Pio z Pietrelciny:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 23 września 2023