Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Grekokatolicy ze Słowacji w Sanktuarium Bożego Mił...

Grekokatolicy ze Słowacji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 23 września 2023

W sobotę – 23 września 2023 r. – do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła XII Metropolitalna Pielgrzymka Grekokatolików ze Słowacji. Uroczystej liturgii przewodniczył i homilię wygłosił abp Peter Rusnák, eparcha Eparchii Bratysławskiej i administrator Apostolski Archieparchii Preszovskiej. Do Łagiewnik przybyło około trzy tysiące Pątników ze Słowacji.

Pielgrzymów w Bazylice Bożego Miłosierdzia przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku, zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu:

„O niepojęte i niezgłębione
Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić
i wysławić może,
Największy przymiocie
Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja
dla człowieka grzesznego (Dzienniczek, 951).

Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!”.

– Łagiewniki to miejsce szczególne. Przybywają tu pielgrzymi z całego świata. Cieszymy się z Waszej obecności i życzymy, aby pobyt na tym miejscu umocnił Waszą wiarę, nadzieję i miłość – mówił ks. Bielas, dodając: – Za dwa tygodnie będziemy przeżywać 85. rocznicę odejścia do domu Ojca Siostry Faustyny – Apostołki Bożego Miłosierdzia. W zeszłym roku przeżywaliśmy 20-lecie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał na tym miejscu św. Jan Paweł II. „Miłosierdzie nadzieją dla świata” – te słowa towarzyszyły rocznym przygotowaniom, w które włączyło się wiele wspólnot czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata, także ze Słowacji. W niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku, gdy tutaj odbywały się główne uroczystości jubileuszowe, po modlitwie Anioł Pański Papież Franciszek powiedział: „Szczególne pozdrowienie kieruję do licznych pielgrzymów, którzy dziś zgromadzili się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie dwadzieścia lat temu św. Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd widzimy znaczenie tego gestu, który pragniemy odnowić w modlitwie i przez świadectwo życia. Miłosierdzie jest drogą zbawienia dla każdego z nas i dla całego świata”.

W programie pielgrzymki był Akatyst ku czci Najświętszej Bogarodzicy, konferencja o Bożym Miłosierdziu oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia. Centralnym jej punktem była Eucharystia, w czasie której zebrani odmówili w języku słowackim Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Żegnając słowackich Pielgrzymów ks. Zbigniew Bielas powiedział: – Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Za Waszą modlitwę, świadectwo żywej wiary i trud pielgrzymi. Zapraszamy w przyszłym roku i zapraszamy zawsze. Bo jak mówił św. Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Łagiewnik: „Każdy może tu przyjść, spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Siostra Faustyna: «Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą». A jeżeli szczerym sercem odpowie: «Jezu, ufam Tobie!», znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków”. Obrazek z wizerunkiem Bazyliki i tekstem Altu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu niech będzie pamiątką dzisiejszej pielgrzymki. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi i udzieli wszelkich potrzebnych łask.

Info i foto za —> Małgorzata Pabis – Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Grekokatolicy ze Słowacji w Łagiewnikach