Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny, 3-4 września 2...

2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny, 3-4 września 2022 – Zaproszenie i program

W dniach 3 – 4 września 2022 r. odbywa się w Łodzi – jedynym mieście w Polsce, którego patronką jest Apostołka Bożego Miłosierdzia, 2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny. Wydarzenie organizowane przez Parafię św. Faustyny Kowalskiej pod hasłem “Apostołowie Miłosierdzia” jest spotkaniem przedstawicieli parafii Świętej Faustyny i Miłosierdzia Bożego z całej Polski oraz wszystkich, którym bliskie jest posłanie św. Faustyny.

Foto↑: Paweł Nowak

Honorowy patronat nad Kongresem objęli: ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz s. Miriam Janiec ISMM, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Fundacja “Misericors” wraz z serwisem Get Mercy są jednym z patronów medialnych Kongresu!

! Zobacz > RELACJĘ z KONGRESU

– Chcemy przypomnieć, że Bóg wybrał Łódź na miejsce objawienia się Helenie Kowalskiej i przekazania jej Swojej woli powołania jej do życia konsekrowanego i świętości, że to w Łodzi padły słowa “Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?”wskazuje w imieniu organizatorów ks. prał. Wiesław Potakowski, proboszcz łódzkiej parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej –  Celem Kongresu jest przede wszystkim pokazanie miasta Łodzi jako miejsca, gdzie zaczęła się droga świętej Faustyny w Apostołowaniu Miłosierdzia. Ponadto chcemy, aby Kongres był miejscem wymiany doświadczeń dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia, św. Faustyny i realizacji misji bycia “Apostołami Bożego Miłosierdzia”.

Wesprzyj Kongres —> TWOJĄ MODLITWĄ lub POSTEM!

Podczas Kongresu planowane są trzy panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. Myśli przewodnie zaczerpnięte są z “Dzienniczka”, i dotyczą apostolstwa Miłosierdzia. Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano m.in wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii bł. Michała Sopoćko, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny.

Zwieńczeniem Kongresu Świętej Faustyny będzie Msza św. celebrowana w niedzielę 4 września o godz. 12.30 pod przewodnictwem metropolity łódzkiego, abpa Grzegorza Rysia, która zakończy również Jubileuszowy Rok 25-lecia Parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi.

Zobacz szczegółowy —> program 2. Łódzkiego Kongres Świętej Faustyny

 Program 2. Łódzkiego Kongres Świętej Faustyny

Formuła 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny

Podczas Kongresu odbędą się trzy panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych Gości. W ramach panelu przewidziane jest krótkie wystąpienie każdego z prelegentów oraz debata. Planowane jest także włączenie do debaty uczestników Kongresu, poprzez zadawanie pytań prelegentom i krótkie wypowiedzi. Nad całością przebiegu panelu będzie czuwał moderator.

Tematy paneli

1. Miłosierny czyn
2. Miłosierne słowo
3. Miłosierna modlitwa

Wydarzenia dodatkowe

• Godzina Miłosierdzia
• wprowadzenie relikwii bł. Michała Sopoćko
• modlitwa dziękczynienia i uwielbienia – grupa “U źródła”
• Świadectwa Apostołów Miłosierdzia


Organizatorem 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny jest Rzymskokatolicka Parafia św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi – Plac Niepodległości 1. Kościół parafialny usytuowany jest pomiędzy dawnym Parkiem Wenecja, gdzie Helena Kowalska miała wizję Jezusa, a łódzką katedrą, gdzie usłyszała naglące wezwanie, aby wyjechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Współorganizuje: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Odwiedź serwis internetowy —> Parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi

Święta Faustyna Kowalska jest patronką miasta Łodzi od 2005 roku. Liturgiczne wspomnienie Świętej i procesja z Jej relikwiami w dniu 5 października a także Festyn przed Świętem Miłosierdzia wpisały się na stałe w łódzki kalendarz. Są one promocją posłannictwa i osoby Patronki oraz samego miasta, w którym przed laty św. Faustyna żyła i pracowała. W Łodzi rozpoczęła drogę apostołowania Miłosierdziu Bożemu.

Wesprzyj Kongres —> TWOJĄ MODLITWĄ lub POSTEM!


Prelegenci i moderatorzy 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny:

ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, członek Rady Stałej KEP, autor wielu publikacji, zarówno naukowych, jak i popularnych z zakresu historii, teologii i duchowości (“Skandal Miłosierdzia”), ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista,

ks. abp senior dr Władysław Ziółek – w latach 1986-2012 biskup diecezjalny, arcybiskup a następnie metropolita łódzki, członek Komisji Iustitia et Pax i Komisji ds. Kodeksu Prawa Kanonicznego KEP,

ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko – biskup pomocniczy diecezji białostockiej, wykłada w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku,

ks. dr hab. Jan Machniak – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Duchowości UPJPII w Krakowie, autor wielu książek z dziedziny teologii duchowości,

ks. dr Waldemar Bartocha – notariusz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

ks. dr Michał Damazyn – wykładowca na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej oraz teologii duchowości,

ks. dr Paweł Gabara – wykładowca homiletyki w WSD w Łodzi, redaktor “Niedzieli Łódzkiej”,

ks. prałat Juliusz Lasoń – kapelan szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia,

ks. Adam Jabłoński – kapłan diecezji łomżyńskiej, od 2016 r. naczelny kapelan więziennictwa,

o. Zdzisław Duma OFM – rekolekcjonista, misjonarz miłosierdzia, Asystent Prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio Polski północnej,

ks. kan. Wiesław Kamiński – przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, duszpasterz Głuchych Archidiecezji Łódzkiej, lektor j. migowego w WSD w Łodzi, proboszcz par. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi,

ks. kan. Jacek Tkaczyk – proboszcz par. św. Józefa Oblubieńca NMP i Narodzenia NMP w Dąbrowie-Pawlikowicach, w latach 1997-2014 wikariusz par. św. Faustyny w Łodzi,

s. Michaela Rak ZSJM – prowadzi w Wilnie Hospicjum bł. Michała Sopoćki dla dorosłych i dzieci,

s. dr Maria Faustyna Ciborowska ISMM – biblistka, posługuje w Stowarzyszeniu “Faustinum”, autorka publikacji o św. Faustynie,

Mirosław Orzechowski – scenarzysta, dziennikarz i publicysta,

Izabela Wolniakowska – liderka grupy modlitewnej “Pogotowie Miłosierdzia” przy par. św. Faustyny w Łodzi,

Rafał Bartos – lider grupy modlitewnej “U źródła”.


PATRONATY MEDIALNE nad Kongresem objęli:

“Apostoł Miłosierdzia”
“Orędzie Miłosierdzia”
Archidiecezja Łódzka – media
tygodnik “Idziemy”
tygodnik “Niedziela”
“Przewodnik Katolicki” edycja łódzka
Fundacja “Misericors.org” i serwis getmercy.org
Radio Niepokalanów
Radio Plus Łódź

Lokalizacja 2. Łódzkiego Kongres Świętej Faustyny:


Pierwszy Łódzki Kongres św. Faustyny

W dniach 4 – 5 października 2018 r., dla uczczenia 80. rocznicy śmierci św. Faustyny Kowalskiej, odbył się w Łodzi 1. Łódzki Kongres Świętej Faustyny.

– Chcemy spotkać się w Łodzi, by podzielić się doświadczeniami kultu Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny oraz zobaczyć jak w innych wspólnotach jest on realizowany – wskazywał ks. prałat Wiesław Potakowski, proboszcz parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, inicjator Kongresu św. Faustyny. – Wymiana doświadczeń zapewne zaowocuje w naszych parafiach nowymi formami apostołowania Miłosierdziu oraz konkretnymi dziełami apostolstwa miłosierdzia – mówił wówczas ks. Potakowski.

Obejrzyj:

W dwudniowych obradach uczestniczyli znawcy problematyki Miłosierdzia Bożego, wśród nich: metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś i metropolita senior abp Władysław Ziółek, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach bp Jan Zając, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (do którego należała Siostra Faustyna) s. Elżbieta Siepak ZMBM, prowadząca w Wilnie Hospicjum bł. Michała Sopoćki s. Michaela Rak ZSJM (Faustynka), misjonarz miłosierdzia, Asystent Prowincjalny Grup Modlitwy św. Ojca Pio Polski północnej o. Zdzisław Duma OFM.

W pierwszym dniu Kongresu, we czwartek 4 października, uczestnicy mogli wziąć udział w spacerze śladami św. Faustyny w Łodzi, spektaklu o św. Faustynie i koncercie zespołu Lumen. Drugi dzień Kongresu, piątek 5 października przypadał we wspomnienie liturgiczne Świętej (równocześnie 80. rocznicę Jej narodzin dla Nieba), które obchodzone jest w Łodzi jako uroczystość patronki miasta. O godz. 15.00 w kościele Świętej Faustyny odbyła się  Godzina Miłosierdzia, następnie nabożeństwo różańcowe i główna Msza św. odpustowa, której przewodniczył bp Adam Lepa z Łodzi. Po niej wyruszyła do archikatedry łódzkiej tradycyjna procesja z relikwiami św. Faustyny. Uczestnicy procesji pokonali tą samą drogę, jaką przebyła Helena Kowalska tuż przed wstąpieniem do klasztoru. W archikatedrze, podczas Mszy świętej, dokonany został obrzęd nałożenia paliusza Metropolicie Łódzkiemu przez nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Zobacz więcej na Misericors —> o 1. Łódzkim Kongresie Świętej Faustyny

Zobacz —> FOTORELACJĘ


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja