Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

14 maja – Święto św. Macieja, Apostoła

14 maja – Święto św. Macieja, Apostoła

W dniu 14 maja Kościół katolicki obchodzi święto św. Macieja, Apostoła.

Święty Maciej został wybrany na Apostoła na miejsce Judasza. Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.

Czytaj więcej o św. Macieju Apostole —> na brewiarz.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 14 maja | św. Maciej Apostoł

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 14 maja 2024 roku


Benedykt XVI:

“… W Kościele jerozolimskim było dwóch kandydatów, zaproponowanych przez wspólnotę, z których miano wybrać przez losowanie: «Józef, zwany Barsabą, z przydomkiem Justus, i Maciej» (por. Dz 1, 23). Właśnie ten ostatni został wybrany i «został dołączony do jedenastu Apostołów» (Dz 1, 26). O nim wiemy tylko tyle, że był świadkiem całej ziemskiej działalności Jezusa (por. Dz 1, 21-22), dochowując Mu wierności do końca. Do tej wielkiej wierności dołączyło się później Boże powołanie, by zajął miejsce Judasza, jakby dla zrekompensowania jego zdrady. Wyciągamy stąd ostatnią naukę: nawet jeśli w Kościele nie brakuje chrześcijan niegodnych i zdrajców, każdy z nas musi być przeciwwagą dla popełnianego przez nich zła przez składanie przejrzystego świadectwa Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.”

Za —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Judasz Iskariota i Maciej, Audiencja generalna, 18 października 2006

“… Misja apostołów nie ogranicza się do ziemskiej działalności, lecz według obietnicy Jezusa ma być realizowana aż do czasów ostatecznych: ”wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela” (Mt 19,28). Początkiem tej powszechnej misji jest Zesłanie Ducha Świętego, dlatego przed tym fundamentalnym wydarzeniem trzeba uzupełnić krąg dwunastu apostołów. Piotr wyraża to przekonanie, kiedy określa warunki, które powinien spełniać kandydat na apostoła: ”Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania” (Dz 1,21-22). Modlitwa apostołów nad dwoma kandydatami spełniającymi te warunki odpowiada modlitwie Jezusa przed ustanowieniem dwunastu apostołów. Wybór bowiem należy do Boga: ”Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą” (Dz 1,24-25). Modlitwa ta wskazuje na Boga jako Tego, który wybiera dwunastego apostoła…”

Czytaj całość —> wiara.pl, Ks. Artur Malina, Święty Maciej, Apostoł


Posłuchaj fragmentu homilii św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Dziejów Apostolskich:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 14 maja 2024 | Św. Macieja, apostoła


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!