Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzi...

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W dniu 1 stycznia Kościół powszechny przeżywa uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to najstarszy obchód ku czci Matki Bożej znany w Kościele. W Kościele 1 stycznia obchodzony jest także jako Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez św. Pawła VI. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym.

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 1 stycznia | Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia za publiczne odmówienie hymnu ⇒ Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) można uzyskać odpust zupełny czyli darowanie całej, przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Odpust ten można uzyskać, spełniając zwykłe warunki, a więc: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej (lub przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej) i przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Posłuchaj —> “Mario, czy już wiesz?” (Mary Did You Know?) – TGD i Kuba Badach


W czuły i pełen wdzięczności sposób wspominał papież Franciszek na kończących rok kalendarzowy nieszporach swojego poprzednika, który zmarł w godzinach porannych w sobotę 31 grudnia 2022 r. Ojciec Święty podkreślał w pierwszej publicznej wypowiedzi po śmierci Benedykta XVI, jak piękny wzór tzw. cnoty uprzejmości stanowiła ta postać.

Franciszek zauważył, że uprzejmość jest elementem stylu działania Boga, co widać w tajemnicy Wcielenia. Chodzi tutaj o wybieranie braterstwa oraz społecznej przyjaźni w kontaktach z innymi. W takim kontekście Ojciec Święty odniósł się do swojego poprzednika.

Czytaj całość —> vaticannews.va: Papież na kończących rok nieszporach: Benedykt XVI wzorem delikatności

Posłuchaj homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas I Nieszporów Uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi, 31 grudnia 2022:

Wideo —> Radio Maryja/TV Trwam: Pierwsze Nieszpory Uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi

Zobacz też —> Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa


W Kościele 1 stycznia obchodzony jest od 1969 r. jako Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji Papież kieruje do wiernych i całego świata swoje orędzie. Po południu można odprawić okolicznościowe nabożeństwo w intencji pokoju. Na zakończenie Eucharystii można też odmówić Modlitwę papieża bł. Pawła VI o pokój.

– Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne – napisał papież Franciszek w orędziu na 56. Światowy Dzień Pokoju, obchodzony w Kościele powszechnym w dniu 1 stycznia 2023 r.

Orędzie papieskie na Światowy Dzień Pokoju 2023 nosi tytuł “Nikt nie może ocalić się sam. Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo, by wspólnie wytyczać drogi pokoju”.

Przeczytaj —> Orędzie papieża Franciszka na 56. Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2023 roku


Noworoczną tradycją w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała św. Siostra Faustyna, jest coroczne losowanie patronów na nowy rok.

Dzięki stronie Faustyna.pl każdy może wylosować patrona na rok 2023 dla siebie – jednego z 200! – począwszy od Nowego Roku, 1 stycznia 2023. Wraz z Patronem otrzymujemy roczną intencję do modlitwy oraz przesłanie.

Zobacz więcej —> Wylosuj Patrona dla siebie na rok 2023!


Ewangelia na niedzielę 1 stycznia 2023 roku:

Łk 2, 16-21

“Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.”

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 1 stycznia 2023 roku

Posłuchaj komentarza ks. Wojciecha Węgrzyniaka do czytań liturgicznych z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Rok A):

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (1019=288)


“Pierwsze słowo pieśni „Bogurodzica” to nasze staropolskie Theotokotos. Rozważmy szczegółowo słowa pierwszej zwrotki tej pieśni, próbując przetłumaczyć tekst na współczesny język polski, równocześnie zgłębiając jej religijną treść.

„Bogurodzica Dziewica” – mamy tu mianownik pełniący funkcję wołacza; dziś mówimy: Boga Rodzico, Dziewico albo Matko Boga, Dziewico.

„Bogiem sławiena Maryja” – powiemy dziś: Maryjo przez Boga sławiona. Rodzi się pytanie, w jakim sensie Maryja jest przez Boga sławiona? Rzeczywiście możemy tak powiedzieć, bo to Bóg wybrał Maryję, obdarzył łaską Niepokalanego Poczęcia, a Anioł pozdrowił Ją słowami „pełna łaski”.

„U twego Syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!” – dziś powiemy: przez Twojego Syna Pana, Matko wybrana, Maryjo. To na krzyżu Jezus powiedział do Jana: „Oto Matka Twoja” i od tej chwili Maryja stała się Matką wszystkich wierzących.

„Ziści nam, spuści nam” – po trzech inwokacjach skierowanych do Maryi następują dwie prośby, które można przetłumaczyć „uzyskaj dla nas pomyślność i spuść ją (ześlij ją) nam (na ziemię)”.

„Kyrie eleison” – to już nie staropolskie, lecz greckie zawołanie „Panie zmiłuj się nad nami”.

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Ks. Antoni Bartoszek, Theotokos 


Posłuchaj fragmentu z listów św. Atanazego, biskupa List do Epikteta, 5-9:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 1 stycznia 2023 


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja