Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 1 stycznia 2024 – Nowy...

Słowo na dziś – 1 stycznia 2024 – Nowy Rok!

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś poniedziałek, 1 stycznia 2024 r., uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w którą polecamy: • Ewangelię Łk 2, 16-21 wraz z krótkim rozważaniem, • notki o dzisiejszej uroczystości oraz o przypadającym dziś 57. Światowym Dniu Pokoju, • informację o tradycyjnym Losowaniu Patronów na Nowy Rok, proponowanym przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.


Posłuchaj Ewangelii na poniedziałek 1 stycznia 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 1 stycznia – św. Bożej Rodzicielki Maryi

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 2, 16-21):

“Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie > Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 1 stycznia 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W dniu 1 stycznia Kościół powszechny przeżywa uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to najstarszy obchód ku czci Matki Bożej znany w Kościele. W Kościele 1 stycznia obchodzony jest także jako Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez św. Pawła VI.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym.

1 stycznia za publiczne odmówienie hymnu ⇒ Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) można uzyskać odpust zupełny czyli darowanie całej, przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Odpust ten można uzyskać, spełniając zwykłe warunki, a więc: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej (lub przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej) i przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego.

Zobacz więcej —> na Misericors oraz na brewiarz.pl

W Kościele 1 stycznia obchodzony jest od 1969 r. jako Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji Papież kieruje do wiernych i całego świata swoje orędzie. Po południu można odprawić okolicznościowe nabożeństwo w intencji pokoju. Na zakończenie Eucharystii można też odmówić Modlitwę papieża bł. Pawła VI o pokój.

– Na początku Nowego Roku modlę się, aby szybki rozwój form sztucznej inteligencji nie powiększył zbyt wielu nierówności i niesprawiedliwości już obecnych na świecie, ale przyczynił się do zakończenia wojen i konfliktów oraz złagodzenia wielu form cierpienia, które dotykają rodzinę ludzką – napisał papież Franciszek w orędziu na 57. Światowy Dzień Pokoju, który będziemy obchodzić 1 stycznia 2024 roku.

Przeczytaj —> Orędzie papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2023 roku

Losowanie Patronów na rok 2024

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. 

Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele, goście…, a także  internauci na stronie: faustyna.pl.  Wraz z Patronem otrzymują przesłanie najczęściej z „Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny oraz praktykę miłosierdzia, najczęściej intencję do modlitwy.

Zobacz —> Szczegóły

Słowo na dziś – 1 stycznia 2024