Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

V Narodowe Czytanie Pisma Świętego – Niedzie...

V Narodowe Czytanie Pisma Świętego – Niedziela, 18 kwietnia 2021 – rozpoczęła 13. Tydzień Biblijny w Polsce

– Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata – wskazuje ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”, z okazji V Narodowego Czytania Pisma Świętego w niedzielę 18 kwietnia 2021 roku i rozpoczynającego się XIII Tygodnia Biblijnego.

W tym roku Tydzień Biblijny jest przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Ks. Witczyk podkreślił, że Tydzień Biblijny, który otwieramy Niedzielą Narodowego Czytania Pisma Świętego, ma wyjątkowy charakter. „Po szeroko prezentowanej w Niedzielę Palmową i w Wielkim Tygodniu historii męki i śmierci Jezusa mamy szansę odkrywać jej uniwersalny charakter, jej wpływ na życie Kościoła i świata od pierwszego stworzenia (Rdz 1-2) aż do nowego stworzenia +Oto czynię wszystko nowe+ (Ap 21,5)” – powiedział.

Ks. prof. Witczyk zaznaczył, że kolejne Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata. „Co więcej, mają ukazywać dzięki jakim dynamizmom Jego śmierć i zmartwychwstanie przenika wszystko: od pierwszego Adama do zbawionych w Niebie. I że dzisiaj to jednorazowe Wydarzenie – poprzez moc Słowa proroczo je wieszczącego, a zapisanego w Piśmie Św. Starego Testamentu, i świadectwa apostolskiego utrwalonego w Ewangeliach (por. Łk 24,45-48) i księgach Nowego Testamentu – dosięga nas, wierzących XXI wieku” – powiedział.

Ks. prof. Witczyk zauważył, że zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 tegoroczny Tydzień Biblijny i proponowane w nim aktywności biblijno – teologiczno – duszpasterskie mają na celu ukazać związek męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa z Wieczerzą Pańską. „Liczne konferencje, krąg biblijny, lectio divina, Droga Światła, analizy 1 Kor 11,1-34 oraz 1 Kor 13 odsłaniają, jakie wymagania jej uczestnikom stawia Bóg, a nade wszystko sam Chrystus („nowe przykazanie” miłości wzajemnej – por. J 13,34-35; 15,12-17), i jak to Jego przykazanie z całą powagą podzielonym chrześcijanom we wspólnocie kościelnej w Koryncie – jak również i nam – wyjaśniał św. Paweł” – dodał.

Ogólnokrajową inicjatywę Narodowego Czytania Pisma Świętego podejmują moderatorzy diecezjalni Dzieła Biblijnego, duszpasterze, katecheci. „Zaczyna się ono uroczyście podczas Mszy świętych w kościele, a swoją kontynuację ma w rodzinnej bądź osobistej lekturze i medytacji wierzących dzięki otrzymanym w kościele karteczkom z referencjami do ofiarowanych nam przez Ducha Prawdy fragmentów Pisma Św. W tym roku do osobistego, rodzinnego, ale i wspólnego czytania i medytowania wybraliśmy Ewangelię wg św. Marka, dopełnioną odniesieniami do Księgi Mądrości” – powiedział ks. Witczyk.

Ks. prof. Witczyk przyznał, że w ostatnim czasie obserwuje większe umiłowanie Ewangelii i zawartego w niej nauczania Pana Jezusa. „W warunkach naszego kościelnego i narodowego życia, spokojne i systematyczne wprowadzanie chrześcijan i ludzi dobrej woli, ale także młodzieży szukającej sensu życia, w samodzielne myślenie prawdami objawionymi o Bogu, o człowieku i życiu wiecznym, jest tak konieczne jak tlen” – zaznaczył.

Serwis internetowy ⇒ Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Centralne obchody Narodowego Czytania Pisma Świętego miały miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 9.00, pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego, oraz w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 11.00, pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza.

Info na podstawie —> BP KEP: Ks. prof. Witczyk na Tydzień Biblijny: Ewangelia konieczna jak tlen

Zobacz dedykowane materiały:

Przegląd Biblijny

V Narodowe Czytanie Pisma Świętego 

Czytania 2021


Uroczysta celebracja pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, z udziałem zaproszonych lektorów miała miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w niedzielę 18 kwietnia 2021 r. o godzinie 7.00 i wraz z Eucharystią była transmitowana przez TVP1 oraz na stronie: www.faustyna.pl, na kanale You Tube i w aplikacjach mobilnych: faustyna.pl.

Posłuchaj homilii abpa Marka Jędraszewskiego:

Zobacz więcej —> diecezja.pl:  Abp Marek Jędraszewski w niedziele rozpoczynającą Tydzień Biblijny: Jesteśmy świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa | Faustyna.pl: Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Zobacz też —> Wieczysta Adoracja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Łagiewnikach – Także online!


Posłuchaj rozmowy na temat V Narodowego Czytania Pisma Świętego:

Wideo —> Radio Maryja/TV Trwam: Rozmowy niedokończone: V Narodowe Czytanie Pisma Świętego cz.I


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: