Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa &...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – 3 czerwca 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas “łamania chleba”. W Polsce obchodzona jest  w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, w tym roku – 3 czerwca 2021.

Wideo —> bEZ sLOGANU (2018): bEZ sLOGANU2 (384) Support Bożego Ciała

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. Bożego Ciała – 3 czerwca 2021


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – jest jednym ze świąt nakazanych w Kościele.

Tego dnia wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej. Obowiązkowi temu nie czyni zadość ten, kto uczestniczy w Boże Ciało jedynie w procesji eucharystycznej; udział w procesji nie jest obowiązkowy.

Zobacz więcej —> Święta nakazane w Polsce – Kiedy uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Posłuchaj Ewangelii na uroczystość Bożego Ciała 2021 wraz z komentarzem:

Wideo —> TV Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 3 czerwca – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Zobacz też —> Litania do Miłosierdzia Bożego w Hostii św.

Ponad 350 lokalizacji możemy odnaleźć na interaktywnej mapie inicjatyw związanych z uroczystością Bożego Ciała 2021, przygotowanej przez Fundację Orszak Trzech Króli we współpracy z Fundacją Misericors na platformie Get Mercy, pod adresem getmercy.org/bozecialo.

Są to parafie, w których uczestnicy świątecznych procesji w dniu 3 czerwca 2021 r. będą korzystali ze specjalnych eucharystycznych śpiewników lub gdzie w kościołach zostaną ułożone dywany kwiatowe.

Boże Ciało 2021 z Get Mercy!


Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię – która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. – uczynił centrum kultu.

Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Bożego Ciała były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege oraz zainaugurował pierwszą procesję eucharystyczną ulicami miasta.

W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r.

Czytaj całość —> opoka.org.pl/episkopat.pl: Boże Ciało – Kościół czci realną obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina

Zobacz też:

⇒ brewiarz.pl: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

⇒ niedziela.pl: Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

⇒ opoka.org.pl:  św. Jan Paweł II, List z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała


W Boże Ciało Msze św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odprawiane są według porządku niedzielnego.

Procesja Bożego Ciała po Mszy św. o godzinie 15.20 z bazyliki do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

Info na podstawie —> Faustyna.pl: Uroczystość Bożego Ciała w Krakowie 


Zaproszenie abpa Marka Jędraszewskiego do wzięcia udziału w krakowskiej w procesji Bożego Ciała

“W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w 2001 roku św. Jan Paweł II Wielki powiedział: „«Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui— Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz». W świętej Eucharystii jest prawdziwie obecny Chrystus, który dla nas umarł i zmartwychwstał. W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas ten sam Jezus z Ewangelii, którego spotkali apostołowie i za którym poszli, którego widzieli ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, którego ran dotknął Tomasz, po czym oddał Mu cześć wołając: «Pan mój i Bóg mój!»” (św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciało i Krwi Chrystusa w 2001 r., nr 3).

W nawiązaniu do tych słów Papieża-Polaka i zgodnie z wielowiekową tradycją naszego Miasta zapraszam Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w centralnej procesji Bożego Ciała, która odbędzie się w dniu 3 czerwca br. Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą świętą sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską. Następnie Drogą Królewską wyruszymy z Najświętszym Sakramentem na Rynek Główny. Zatrzymując się przy kolejnych ołtarzach, zbudowanych przy kościołach świętego Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej, będziemy rozważać słowo Boże i w jego świetle adorować Pana Jezusa utajonego w Tajemnicy Eucharystii…”

Czytaj całość —> diecezja.pl: Zaproszenie Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do wzięcia udziału w procesji Bożego Ciała


Posłuchaj – Dominikańskiej katechezy liturgicznej o Bożym Ciele

Podczas katechezy noszącej tytuł “O chlebie i winie”, o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło mówią o uroczystości Bożego Ciała, opierając się na tekście Kanonu Rzymskiego i odwołując się do biblijnych typów oraz przedstawiających je mozaik.

Wideo —> Liturgia.pl (2013): Katecheza o Bożym Ciele


Św. Tomasz z Akwinu stworzył pięć hymnów eucharystycznych. wśród nich:

Sław języku tajemnicę

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni
Ten co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci.

Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy czego przepis prawny chciał
Sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk Swych dał

Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe
wino Krwią jest Chrystusową – darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara Bożą mowa pewność o tym w serca śle

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas,
co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Źródło —> Diecezja Warszawsko-Praska: Boże Ciało 2017


Polecamy też:

Boże Ciało 2021 – procesje ze śpiewnikami i dywany kwiatowe w serwisie Get Mercy

Boże Ciało 2021 na Jasnej Górze – Msza św. na Szczycie i procesja po Wałach jasnogórskich – 3 czerwca 2021

Jednego Serca Jednego Ducha – Transmisja koncertu w Boże Ciało – Rzeszów, 3 czerwca 2021, godz. 19.00