Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: zachować ciągłość pieszych pielgrzymek