Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: tekst Lita­nii do Naj­droż­szej Krwi Chrystusa