Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: śmierć arcybiskupa Paetza