Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: kazanie CNN o Rdz 22. 1-2. 9-13. 15-18