Kategoria: czy w uroczstość Najświętszego Serca Pana Jezusa Msza jest obowiązkowa?