Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

8 września – Święto Narodzenia Najświętszej ...

8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej

W dniu 8 września Kościół powszechny obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji ludowej Matka Boża, której pamiątkę narodzenia tego dnia obchodzimy, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów i dlatego nazwano Ją Siewną.

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 8 września – Święto Narodzenia NMP

SwietoNMP_

 

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że “będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.

Czytaj całość —> brewiarz.pl: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Ewangelia na środę 8 września 2021 (wersja krótsza)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 1, 18-23)

“Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami».”

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 8 września 2021

Zobacz też —> Czy 8 września uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Zobacz też —> Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Joachim i Anna nadali swojemu nowo narodzonemu dziecku imię „Maryja”. Oznacza ono — „pani”. Chrystus jest bowiem naszym Panem, Maryja naszą Panią, Królową nieba i ziemi. „Maryja” – znaczy „piękna, piękna nie tylko ciałem, ale nade wszystko łaską Bożą, przywilejem niepokalanego poczęcia, swoim uduchowieniem. Imię „Maryja” znaczy też „światłość”, bowiem była oświecona bardziej niż wszyscy święci. „Maryja”, to imię według tradycji oznacza „gwiazdę morza”, ponieważ Matka Pana i nas ludzi opiekuje się nami, „rozbitkami zagubionymi na wielkim morzu życiowych niepewności. Maryja świeci jak gwiazda, a my, wpatrzeni w tę jasność, na pewno trafimy do portu zbawienia” (E. Ferenc).

Czytaj całość —> Ks. Stanisław Hołodok, Matka Boża Siewna, Czas Miłosierdzia 09/2004

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele Chrystusowym. Już w V wieku – kiedy Sobór w Efezie (431) ogłosił dogmat o Macierzyństwie Bożym NMP – obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia Matki Bożej. Zaś w wieku VII święto to było już znane zarówno w Bizancjum, jak i w Rzymie. Tajemnica narodzin Maryi tchnie radosnym przesłaniem, że z Niej, która „znalazła łaskę u Boga”, narodzi się oczekiwany Emmanuel – Zbawiciel świata (por. Mt 1, 20-23).

Czytaj całość —> Ks. Wacław Depo, Maryja – Świat odnowiony miłością, Gość Niedzielny (36/2003)

Ewangelie dzieciństwa (apokryficzne) – Pod tym tytułem umieszczamy zbiór utworów dotyczących narodzin i dzieciństwa Maryi oraz narodzin i dzieciństwa Jezusa, aż do około dwunastego roku Jego życia. Znajdziemy tu również opisy wydarzeń i postaci związanych z tymi faktami, szczególnie rozwinięty jest temat trzech Magów. Utwory te ograniczają się do jednego tylko okresu życia Jezusa, czasami nawet Jezus nie jest w nich postacią najważniejszą ale tylko tłem, a postaciami dominującymi są Maryja, Józef czy nawet Magowie.

Czytaj całość —> Ks. Marek Starowieyski (oprac.), Ewangelie dzieciństwa. Narodziny Maryi, [w:] APOKRYFY NOWEGO TESTAMENTU, tom I. Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, Wydawnictwo WAM, 2003

Za —> opoka.org.pl: Dziś święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny / brewiarz.pl


Posłuchaj homilii ks. Arkadiusza Szczepanika w Święto Narodzenia NMP 2018:

Wideo —> Ks. Arkadiusz Szczepanik: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny


Posłuchaj utworu Matka Boska Siewna z płyty —> Siedem Pieśni Marii – oratorium Zbigniewa Książka, zwanego też Oratorium Leśniowskim:


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja