Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ...

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – po raz pierwszy w całym Kościele! – 21 maja 2018

Zesłanie Ducha Świętego to obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy jedno z najważniejszych świąt Kościoła. Kościołowi, który rozpoczął swoją działalność w dniu Pięćdziesiątnicy, towarzyszy od samego początku Matka Boża. Stąd w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Dnia 4 maja 1971 r.  podczas 125. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski polscy biskupi w specjalnym liście z Jasnej Góry ogłosili święto Maryi Matki Kościoła, „które ma być w diecezjach Polski obchodzone co roku w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego”.

W roku 2018 po raz pierwszy – zgodnie z decyzją papieża Franciszka, dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 11 lutego br. – będzie to wspomnienie obowiązkowe obchodzone w całym Kościele katolickim w obrządku łacińskim.

Dotąd było obchodzone tylko w dwóch lokalnych Kościołach: w Polsce i Argentynie.

Wyjaśniając motywy wprowadzenia do kalendarza liturgicznego tego nowego wspomnienia obowiązkowego (uwaga – nie należy mylić tego określenia ze “świętami nakazanymi”), watykański dekret stwierdza m.in., że Franciszek ma nadzieję iż przyczyni się to do rozwoju macierzyńskiej wrażliwości w Kościele, a także autentycznej pobożności maryjnej.

***

W czasie obrad Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli papieżowi Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 r., podczas III sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.

W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: “Matko Kościoła, módl się za nami”. Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

Info za —> BP KEP: Rzecznik KEP: Zesłanie Ducha Świętego rozpoczęło działalność misyjną Kościoła | gosc.pl: Wspomnienie Matki Kościoła obowiązkowe w całym Kościele

oraz —> Brewiarz.pl: Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła