PODZIEL SIĘ

Śluby wieczyste i święcenia kapłańskie ks. Michała...

Śluby wieczyste i święcenia kapłańskie ks. Michała Łosa FDP

W piątek 24 maja 2019 roku na oddziale onkologicznym jednego z warszawskich szpitali święcenia diakonatu i prezbiteratu z rąk bpa Marka Solarczyka przyjął ksiądz Michał Łos – orionista. Dzień wcześniej złożył śluby wieczyste w w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

W ostatnim rok wykryto u niego chorobę nowotworową, która bardzo szybko postępuje. Ze względu na jego ciężki stan zdecydowano się przyspieszyć śluby zakonne i święcenia, na co osobiście wydał zgodę papie Franciszek, który odpowiadając na pismo Przełożonego Generalnego Zgromadzenia udzielił wszelkich niezbędnych dyspens.

Podczas uroczystości bp Marek Solarczyk podkreślił, że Boże Słowo przypomniało, ze największym znakiem miłości Boga jest dar życia, który możemy różnie realizować. W pierwszym czytaniu widzieliśmy posługę Pawła i Barnaby, którzy zanieśli orędzie Boga do innych. „Ty – zwrócił się do kl. Michała – dzisiaj też niesiesz to orędzie przez te środki dla braci w Zgromadzeniu i nie tylko. Przez ten sakrament będziesz tak wyjątkowo włączony w tajemnicę Chrystusa Kapłana”. Następnie przez prosty i zwyczajny gest nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną ks. Biskup udzielił Michałowi najpierw sakramentu diakonatu a następnie sakramentu kapłaństwa.

Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP podziękował w imieniu całej Rodziny Zakonnej za dar, na który tak bardzo czekał Ks. Michał.

Na zakończenie ks. Michał Łos FDP przez nałożenie swoich namaszczonych rąk udzielił błogosławieństwa biskupowi Markowi Solarczykowi, współbraciom obecnym na Mszy Świętej, oraz swoim bliskim. Był to moment szczególnie wzruszający, który pokazał, że cud kapłaństwa stał się rzeczywistością w życiu Michała.

Relacja oraz —> transmisja z uroczystości święceń diakonatu i prezbiteratu

Błogosławieństwo ks. Michała Łosa FDP i podziękowanie za modlitwę

❗️Podziękowanie za modlitwę i błogosławieństwo Księdza Neoprezbitera Michała Łosa FDP.

Opublikowany przez Orioniści – Prowincja Polska Sobota, 25 maja 2019

 

Na uroczystości złożenia ślubów wieczystych, 23 maja 2019 r., obecni byli ks. Wicegenerał Oreste Ferrari FDP, ks. Radca Generalny Fernando Fornerod FDP, ks. Prowincjał Krzysztof Miś FDP, ks. Rektor WSD Tomasz Wiśniewski FDP, ks. Sekretarz Prowincjalny Michał Szczypek FDP i inni współbracia oraz rodzina Michała. Ceremonia, która odbyła się na oddziale onkologicznym, przebiegła w atmosferze bardzo głębokiej duchowości. Michał złożył na ręce ks. Wicegenerała ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szczególnej wierności papieżowi oraz przysięgę ubóstwa.

Prosimy o modlitwę w intencji księdza Michała, jego rodziny i całego Zgromadzenia Księży Orionistów – proszą Księża Orioniści z Polskiej Prowincji Zgromadzenia.

Info za —> seminarium.orione.pl: Michał Łos FDP złożył śluby wieczyste i przyjmie święcenia kapłańskie i Święcenia diakonatu i prezbiteratu księdza Michała Łosa FDP oraz Facebook.com/Orioniści – Prowincja Polska

Cud Kapłaństwa w życiu MichałaW piątek 24 maja na łóżku szpitalnym oddziału onkologicznego w Szpitalu Wojskowym w…

Opublikowany przez Orioniści – Prowincja Polska Piątek, 24 maja 2019