Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Tydzień- Niedziela Palmowa –...

Słowo na Wielki Tydzień- Niedziela Palmowa – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś pierwsze z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na dni Wielkiego Tygodnia – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej (Rok A) – 2 kwietnia 2023 r.

Komentarz do Ewangelii opisującej uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy –  z Obrzędu Wejścia.

Zobacz też:

Męka Pańska według św. Mateusza (Ewangelia Mt, 26, 14-27, 66)

Rzecznik Episkopatu: Niedziela Palmowa wprowadza nas w bezpośrednie przeżywanie misteriów paschalnych


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 1-11)

“Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».”

Zobacz na brewiarz.pl —> Wszystkie teksty liturgii Mszy św. z Niedzieli Palmowej 2023


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Niedzielę Palmową A

„Prawdziwie Ten jest Bożym Synem” – powtarza moje serce, gdy patrzy na Twój uroczysty wjazd do Jerozolimy. I patrzę w Twoje oczy. I nie widzę radości, zadowolenia, tylko zadumę i smutek. Smutek nad ludzkim sercem, które teraz śpiewa: Hosanna!, by za kilka dni krzyczeć z nienawiści i skazać Ciebie na śmierć.

Ja też przyniosłem oliwne gałązki, by rzucić pod Twoje stopy na znak swojej miłości. I jest to również moja obietnica, by towarzyszyć Tobie aż do końca, aż po krzyż, byś nie został sam. Patrzę na Ciebie – tak oddanego Ojcu i zatopionego w Jego miłości. Patrzę, by tego od Ciebie się uczyć, bym i ja tak potrafił. I Ty odwzajemniasz moje spojrzenie, wlewając w moje serce nadzieję i pewność Twojej obecności.

Pozwól mi, proszę, znaleźć sobie w tym radośnie krzyczącym tłumie jakieś ciche miejsce, bym mógł, patrząc na Ciebie – witanego jako Króla – powtarzać za św. Pawłem: „On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 6-11).

Chcę powtarzać te słowa za św. Pawłem, by na Twoje imię moje kolana zawsze się zginały. Bym potrafił sercem wyznać, że jesteś moim Panem – Królem mojego serca. Bym stawał się sługą i pełnił wolę Ojca, który Ciebie posłał, tak jak Ty. Bym siebie ogołocił – dla Ciebie.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Modlę się za Was Kochani…🙏

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Sobota, 4 kwietnia 2020