Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 6 stycznia 2024 – Uroc...

Słowo na dziś – 6 stycznia 2024 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś sobota, 6 stycznia 2024 r., Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana też Świętem Trzech Króli, w którą polecamy: • Ewangelię  Mt 2, 1-12 wraz z krótkim rozważaniem, • komentarz do wszystkich dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o dzisiejszej uroczystości oraz Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom oraz • notkę o przypadającej dziś pierwszej sobocie miesiąca.


Posłuchaj Ewangelii na 6 stycznia 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 2, 1-12)

“Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 6 stycznia 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do dzisiejszych czytań liturgicznych ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Objawienie Pańskie)

Uroczystość Objawienia Pańskiego

W dniu 6 stycznia przypada w Kościele katolickim uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie Świętem Trzech Króli. Uroczystość ta należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem nakazanym.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Czytaj więcej na brewiarz.pl —> o uroczystości Objawienia Pańskiego

Zobacz też —> Miłosierdzie Boże w objawieniu się Mędrcom

6 stycznia jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten jest obchodzony pod hasłem: „Z misjonarzami służymy Kościołowi”.

– Jeśli nie wszyscy mogą oddać się całkowitej działalności misyjnej, to jednak wszyscy powinni stać się współpracownikami misjonarzy – napisał bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Z ofiar zebranych na tacę w dniu 6 stycznia Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, oprócz pomocy misjonarkom i misjonarzom, utrzymuje także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do posłania misyjnego.

Zobacz więcej —> 6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

Pierwsza sobota miesiąca

Dzisiaj przypada pierwsza sobota miesiąca – dzień wynagradzania Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Osobom, które będą uczestniczyć w pierwszosobotnich nabożeństwach, Maryja obiecuje towarzyszenie w chwili śmierci i ofiarowanie im wszystkich łask potrzebnych do zbawienia.

Pięć sobót nawiązuje do pięciu rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu, Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki, bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwo należy odprawiać przez 5 kolejnych pierwszych sobót miesiąca. Nabożeństwu towarzyszą 4 warunki….

Zobacz szczegóły  —> na stacja7.pl oraz na niedziela.pl

Słowo na dziś – 6 stycznia 2024