Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 23 lutego 2024 – Wspom...

Słowo na dziś – 23 lutego 2024 – Wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa polskiego

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 23 lutego 2024 r., Piątek I tygodnia Wielkiego Postu oraz liturgiczne wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika, a także wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, w którym polecamy: • Ewangelię Mt 5. 20-26 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o dzisiejszych wspomnieniach liturgicznych, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 742).


Posłuchaj Ewangelii na 23 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 23 lutego – Piątek, I tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 5, 20-26)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 23 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 23 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Piątek, 1. tydz. postu)


Pomóż zakupić – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Wspomnienie dodatkowe św. Polikarpa, biskupa i męczennika

W dniu 23 lutego przypada liturgiczne wspomnienie dodatkowe św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

Polikarp, uczeń św. Jana Apostoła i biskup Smyrny – miał rządzić Kościołem w Smyrnie przez około 60 lat; gościł św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważyć sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo w podeszłym wieku, około roku 155, spalony na stadionie miejskim w Smyrnie.

Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym od XVII w. określa się świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam pewne treści pochodzące od Apostołów. Ojcowie ci są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa a chrześcijaństwem lat późniejszych.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Ks. Piotr Spyra:

“Jeśli nie przebaczasz innym ludziom, wtedy tak jakby sam wybierasz, aby Bóg traktował cię sprawiedliwie, a nie miłosiernie. Czy na pewno tego chcesz?

Królestwo Boże to królestwo łaski. Oznacza to, że Bóg chce ofiarowywać swoją dobroć tym, którzy na to nie zasługują. Sam też mówi o tym: „Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?” (Ez 18, 23).

Wystarczy więc, że zwrócimy się o łaskę przebaczenia i po prostu mamy to, choć niczym na to nie zasługujemy.

Bóg chce, aby takie same relacje, jakie panują między nami a Nim, panowały również na ziemi. Dlatego prosi nas, abyśmy w sprawach wzajemnego przebaczenia nie traktowali się sprawiedliwie, tylko miłosiernie…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Mt 5, 20-26

Wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika

W dniu 22 lutego przypada też liturgiczne wspomnienie dodatkowe bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, obchodzone w diecezji toruńskiej.

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w Chełmży 22 stycznia 1913 r. Po ukończeniu seminarium w Pelplinie otrzymał święcenia prezbiteratu w roku 1937. Po rocznej pracy w charakterze kapelana biskupa został mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, gdzie dał się poznać jako doskonały duszpasterz młodzieży, szczególnie oddany najbardziej potrzebującym.

Aresztowany przez hitlerowców na początku II wojny światowej, przenoszony do różnych obozów koncentracyjnych, został osadzony w Dachau. W warunkach konspiracyjnych prowadził żywą działalność duszpasterską i charytatywną. Gdy w 1944 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu, dobrowolnie poszedł służyć chorym współwięźniom. Osłabiony i nieludzko traktowany przez oprawców, sam zaraził się tyfusem. Umarł śmiercią męczeńską 23 lutego 1945 r.

Św. Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 czerwca 1999 r. w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. 22 lutego 2003 r. bł. Stefan Wincenty został ogłoszony patronem harcerstwa polskiego.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Dzienniczek św. Faustyny, nr 742:

“Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 742


Słowo na dziś – 23 lutego 2024