Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 11 stycznia 2024 – ...

Słowo na dziś – 11 stycznia 2024 – “Chcę, bądź oczyszczony”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 11 stycznia 2024 r., czwartek I tygodnia Okresu Zwykłego, w którym polecamy: • Ewangelię Mk 1, 40-45 wraz z krótkim rozważaniem, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • tekst Modlitwy za kapłanów autorstwa bł. ks. Michała Sopoćki, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr. 1747).


Posłuchaj Ewangelii na 11 stycznia 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 11 stycznia – Czwartek, I tyg. zwykłego

Ewangelia według św. Marka (Mk 1, 40-45)

“Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 11 stycznia 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 11 stycznia 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Czwartek, 1. tydz. zwykły – rok II)

Zapraszamy do modlitwy w intencji kapłanów słowami modlitwy ułożonej przez bł. księdza Michała Sopoćkę, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Modlitwa za kapłanów

Boże miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany nie został pominięty.

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego,
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy
głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,
którego wylałeś na Apostołów!

Amen.

bł. Ks. Michał Sopoćko

Ks. Piotr Spyra:

“Wszystko co jest w twoim życiu „trądem” możesz potraktować albo jako powód do wstydu i ucieczki przed Bogiem, albo jako powód do spotkania z Jezusem, który chce cię uleczyć, nawet jeśli na to nie zasługujesz.

Ewangelia to Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie – Zbawicielu. To zdanie wydaje się być banałem, ale pierwotny Kościół nie na darmo tak właśnie nazwał ten nowy gatunek literacki służący opowiadaniu ludziom o Bogu, a mówiąc jeszcze ściślej – ogłaszaniu radosnego orędzia o zbawieniu w Jezusie.

Doskonale pokazuje to dzisiejsza Ewangelia. Do Jezusa przychodzi trędowaty, z wiarą wypowiada słowa „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, a Jezus lituje się nad nim, dotyka go i uzdrawia…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-45)

Dzienniczek św. Faustyny, nr 1747

“Boże, któryś jednym słowem mógł zbawić światów tysiące, jedno westchnienie Jezusa uczyniłoby sprawiedliwości Twojej zadość, ale Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca Twego byłaby przebłagana jednym westchnieniem Twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje są jedynie dziełem miłosierdzia Twego i niepojętej miłości.

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 1747

Słowo na dziś – 11 stycznia 2024