Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 10 marca 2024 – Niedzi...

Słowo na dziś – 10 marca 2024 – Niedziela Laetare

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 10 marca 2024 r., IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare, w którą polecamy: • Ewangelię J 3, 14-21 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • zaproszenie do modlitwy Nowenną do św. Józefa • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Marka Chrzanowskiego FDP, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 56).

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza “Cieszcie się” i rozpoczyna antyfonę na wejście, przeznaczoną na dzisiejszą liturgię:

“Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociech.”


Posłuchaj Ewangelii na 10 marca 2024 roku wraz z komentarzem ks. Przemysława Krakowczyka SAC:

Wideo —> Maskacjusz TV: Dobra Nowina na dziś | 10 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu (rok B)

Ewangelia według św. Jana (J 3, 14-21)

“Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 10 marca 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 10 marca 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (4. Niedziela Wielkiego Postu – B)


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Rektoratem Sanktuarium w Łagiewnikach!


Nowenna do św. Józefa – Dzień 1

W dniu 10 marca przypada rozpoczęcie Nowenny przed uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 marca). Zapraszamy do modlitwy tą Nowenną dziś i w kolejnych dniach przed Uroczystością.

Dzień 1 – 10 marca

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Modlitwa wstępna:

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny … (nasza intencja).

Modlitwa na poszczególne dni nowenny – dzień 1:

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie…

Czytaj dalej —> tekst Nowenny na dzień 10 marca: modlitwa, litania i pieśń


Ks. Marek Chrzanowski FDP

Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na 4. Niedzielę Wielkiego Postu (Rok B) – Niedzielę Laetare

“A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” – słyszę od św. Jana. Potrzeba, by wywyższono Ciebie, aby każdy w Ciebie uwierzył, aby każdy zdobył życie wieczne.

Oto radosne i zarazem trudne wezwanie na tę niedzielę Wielkiego Postu. Radosne, bo Twoją łaską jestem zbawiony, łaską przez wiarę w Ciebie; i trudne – bo wymaga ode mnie dźwigania krzyża przez drogę życia. Ale potrzebne jest Twoje wywyższenie na krzyżu, bym nie ukochał ciemności, lecz zbliżał się do światła. Nie przyszedłeś na ziemię, by mnie potępić, ale by zbawić – na krzyżu właśnie. Stąd tak ważne jest, bym na ten krzyż – dziś wywyższony – patrzył.

Dziś przypominasz mi o Twojej miłości. Tak bowiem umiłowałeś świat, że oddałeś życie swoje, bym był zbawiony; nie potępiony, ale zanurzony w świetle Twojej miłości. Dlatego niech teraz donośnie zabrzmią słowa św. Jana Pawła II: „Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji” (Apel o pokój Jan Paweł II Hiroszima 25 lutego 1981)

Niechaj powstanie moje serce, bo objawiłeś mi swoją miłość na krzyżu i bez wytchnienia wysyłasz swoich posłańców, by mi przypominali, że Twoja miłość jest wieczna i zawsze prowadzi mnie ku światłu.

Niech Twój krzyż będzie dla mnie skarbem. Niech będzie wywyższony w moim sercu, bym wierząc w Ciebie, mógł zostać zbawiony.”


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…

 


Dzienniczek św. Faustyny, nr 56:

“W życiu swoim wewnętrznym patrzę jednym okiem w przepaść swej nędzy i nikczemności, jaką jestem, a drugim okiem patrzę w przepaść miłosierdzia Twego, Boże.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 56


Słowo na dziś – 10 marca 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!