Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Czwarta Niedziela Wie...

Słowo na Wielki Post – Czwarta Niedziela Wielkiego Postu B – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na 4. Niedzielę Wielkiego Postu (Rok B) – Niedzielę Laetare.


Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 3, 14-21)

“Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. na niedzielę 10 marca 2024 r.


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na 4. Niedzielę Wielkiego Postu B:

“A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” – słyszę od św. Jana. Potrzeba, by wywyższono Ciebie, aby każdy w Ciebie uwierzył, aby każdy zdobył życie wieczne.

Oto radosne i zarazem trudne wezwanie na tę niedzielę Wielkiego Postu. Radosne, bo Twoją łaską jestem zbawiony, łaską przez wiarę w Ciebie; i trudne – bo wymaga ode mnie dźwigania krzyża przez drogę życia. Ale potrzebne jest Twoje wywyższenie na krzyżu, bym nie ukochał ciemności, lecz zbliżał się do światła. Nie przyszedłeś na ziemię, by mnie potępić, ale by zbawić – na krzyżu właśnie. Stąd tak ważne jest, bym na ten krzyż – dziś wywyższony – patrzył.

Dziś przypominasz mi o Twojej miłości. Tak bowiem umiłowałeś świat, że oddałeś życie swoje, bym był zbawiony; nie potępiony, ale zanurzony w świetle Twojej miłości. Dlatego niech teraz donośnie zabrzmią słowa św. Jana Pawła II: „Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji” (Apel o pokój Jan Paweł II Hiroszima 25 lutego 1981)

Niechaj powstanie moje serce, bo objawiłeś mi swoją miłość na krzyżu i bez wytchnienia wysyłasz swoich posłańców, by mi przypominali, że Twoja miłość jest wieczna i zawsze prowadzi mnie ku światłu.

Niech Twój krzyż będzie dla mnie skarbem. Niech będzie wywyższony w moim sercu, bym wierząc w Ciebie, mógł zostać zbawiony.


Posłuchaj rozważania:

Wideo —> Ks. Marek Chrzanowski FDP: Kawa z niebem – 10 marca 2024 r.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Na dzisiejszą niedzielę…słowa Księdza Marka ubrane w muzykę. https://youtu.be/VN3ZGT5pTPs

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Niedziela, 22 marca 2020


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!