Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich...

Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasnej Górze – 20 maja 2017

Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich zgromadziła się w sobotę, 20 maja 2017 r. na Jasnej Górze. W modlitwie uczestniczyli członkowie Zakonu, ich rodziny, wolontariusze maltańskiej służby medycznej, podopieczni, darczyńcy oraz przyjaciele.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, w skrócie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM) jest stowarzyszeniem według prawa polskiego, skupiającym członków Zakonu Maltańskiego będących Polakami lub poczuwających się do związków z Polską, zamieszkałych zarówno w kraju, jak i za granicą. W Polsce Związek Kawalerów Maltańskich został reaktywowany w 1992 r. Członkowie Zakonu czyli kawalerowie i damy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą działalnością dobroczynną.

Mszy św. odprawionej o godz. 14.00 przed Cudownym Obrazem przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w koncelebrze z bp Andrzejem Dziubą, biskupem łowickim, głównym kapelanem Związku.

„Wszyscy mamy być apostołami i świadkami Chrystusa” – podkreślił w homilii kard. Kazimierz Nycz. Wskazał, że taką służbę pełnią damy i kawalerowie maltańscy, którzy mają w swoim statucie „przepowiadanie i świadectwo życia chrześcijańskiego praktykowane w sposób intensywny, żarliwy i gorliwy” .

„To jest realna, konkretna, zorganizowana, z pełnym zaangażowaniem i pasją pomoc ludziom biednym, pomoc ludziom niepełnosprawnym, to jest pomoc, która jest organizowana dla poszczególnych miejsc w krajach, w których się dzisiaj spotyka ludzi cierpiących, prześladowanych, dotkniętych wojną” – przypomniał kaznodzieja.

„Zakon swoją misję wykonuje na całym świecie. Jest to ogromna misja. Zakon utrzymuje cały szereg szpitali, uniwersytetów, szkół, ma zresztą też swoje suborganizacje, które prowadzą te działania, są to różnego rodzaju fundacje. Dalej maltańska służba medyczna w Polsce, która zabezpiecza pielgrzymki, pochody, różnego rodzaju imprezy masowe” – mówi Krzysztof Monczurad.

„Do Zakonu Maltańskiego nie można się zapisać, można tylko zostać wybranym przez członków Zakonu, ażeby do niego wstąpić, i tak też się w moim przypadku stało – opowiada Krzysztof Monczurad – Ponieważ w Krakowie, który jest moim rodzinnym miastem, i gdzie wykonywałem dość dużo prac społecznych, Zakon rozpoznał mnie i zaproszono mnie do wstąpienia do Związku Polskich Kawalerów Maltańskich”.

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) to katolicki zakon rycerski. Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn
2017-05-20, sobota, godz. 16.30

Info za / zobacz multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Służą w Zakonie Maltańskim

Odwiedź —> www.zakonmaltanski.pl

fot. M.Mazur/episkopat.pl