Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Papież Franciszek na Węgrzech – Homilia podc...

Papież Franciszek na Węgrzech – Homilia podczas Mszy Statio Orbis na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie i modlitwa Anioł Pański – 12 września 2021

W niedzielę 12 września 2021 r., w ostatnim dniu 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, centralnym punktem była Msza św. Statio Orbis sprawowana przez papieża Franciszka na Placu Bohaterów. W homilii Ojciec Święty zachęcił do przyjęcia logiki Bożej, a nie świata i do naśladowania Chrystusa.

Wideo↑ —> EWTN Polska: Dzień 8: 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny | Msza Święta | Satio Orbis | Papież na Węgrzech


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Papież nawiązał do pytania, które Jezus postawił uczniom pod Cezareą Filipową: „Za kogo mnie uważacie?” „Kim dla Ciebie jestem?” – to pytanie wymaga odpowiedzi osobistej, płynącej z życia. Z niej rodzi się odnowa bycia uczniem, która odbywa się w trzech etapach: głoszenie Jezusa, rozeznawanie z Jezusem oraz pójście za Nim…

Zobacz więcej —> vaticannews.va: Papież: Eucharystia uobecnia Boga, który jest miłością

Ojciec Święty, podobnie jak dzień wcześniej kard. Erdo, odniósł się symbolu krzyża i jego znaczenia, ale najbardziej wymowne były słowa o uzdrawiającej mocy Eucharystii: „Pozwólmy aby Jezus, Chleb Żywy, uzdrowił to co w nas zamknięte i otworzył nas na dzielenie się z innymi, by uzdrowił nas z naszej surowości i naszego zamknięcia się w sobie; uwolnijmy się z paraliżującego zniewolenia obroną naszego wizerunku i dajmy się zainspirować do pójścia za Nim tam, gdzie On chce nas poprowadzić”.


Na za kończenie Mszy św. papież Franciszek odmówił Anioł Pański i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

„Oby krzyż był waszym mostem między przeszłością i przyszłością” – powiedział Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dziękując całej węgierskiej rodzinie chrześcijańskiej oraz władzom cywilnym za przyjęcie oraz zorganizowanie Kongresu Eucharystycznego. Papież pozdrowił szczególnie obecnego na uroczystości Patriarchę Bartłomieja. Ojciec Święty nawiązał do wydarzenia, które odbywa się dzisiaj w Świątyni Opatrzności, w stolicy Polski…

Posłuchaj papieża Franciszka:

Zobacz więcej —> vaticannews.va: Papież dziękuje narodowi węgierskiemu za przyjęcie

Po zaledwie siedmiogodzinnej wizycie na Węgrzech w niedzielę 12 września 2021 r. Franciszek udał się na Słowację.

Wideo / zobacz więcej / fotorelacja —> EWTN Polska: Dzień 8: 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny | Msza Święta | Satio Orbis | Papież na Węgrzech

Zobacz pełny tekst homilii papieża Franciszka —> Papież Franciszek w Budapeszcie: Drodzy bracia i siostry, pozwólmy, aby spotkanie z Jezusem w Eucharystii nas przemieniało, jak przemieniało wielkich i odważnych świętych


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja