Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Oficjalna modlitwa ŚDM Panama 2019

Oficjalna modlitwa ŚDM Panama 2019

Oficjalna modlitwa Światowych Dni Młodzieży, to, obok logotypu i hymnu, jeden z elementów identyfikujących kolejne edycje ŚDM i jednoczących młodzież przygotowującą się do udziału w spotkaniu.

OFICJALNA MODLITWA ŚDM PANAMA 2019

Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją.

Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością. Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem Ducha Świętego.

Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze, głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii; Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, jakiego wszyscy pragniemy.

Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, a także za wszystkich, którzy się przygotowują, aby ich przyjąć.

Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).

Amen.


Źródło —> kierunekpanama.pl: Oficjalna modlitwa ŚDM Panama 2019

fot. M.Mazur/episkopat.pl*

Oficjalna modlitwa ŚDM Panama 2019.Pomódlmy się dziś nią o dobre przygotowanie polskiej młodzieży do ŚDM w Panamie i Synodu o młodzieży.

Opublikowany przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży Piątek, 21 kwietnia 2017