Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

O. Samuel Pacholski OSPPE – nowym przeorem J...

O. Samuel Pacholski OSPPE – nowym przeorem Jasnej Góry – 9 maja 2020

Nowym przeorem Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze został w dniu 9 maja 2020 r. o. Samuel Pacholski. Nominacji dokonał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów wraz z definitorium Zakonu.

Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania tego jednego z najbardziej znanych w świecie maryjnego Sanktuarium, zarówno w wymiarze duszpasterskim – służba pielgrzymom, jak i zakonnym. Kadencja przeora trwa 3 lata.

Wideo —> Niedziela TV: „Ja się też uczę tego miejsca…”

Nowego przeora na specjalnej konferencji prasowej przedstawił o. Sebastian Matecki, rzecznik prasowy klasztoru jasnogórskiego. „Dla nas, dla Jasnej Góry to bardzo ważna osoba, bo w osobie ojca przeora skupia się odpowiedzialność za klasztor i sanktuarium, najważniejsze sanktuarium na ziemi polskiej – a więc troska o jego wymiar duszpasterski, o całościowe funkcjonowanie, o pielgrzymów; a jednocześnie jest to przecież 100-osobowa wspólnota zakonna w jasnogórskim klasztorze. To bardzo ważny dzień, to ojciec dla wspólnoty, i my radujemy się jako paulini, dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy za to, że ojciec przeor, pełen siły i entuzjazmu, w trudnym czasie, ale podejmuje tę posługę” – mówił o. Matecki.

„Ten wybór przyjąłem najpierw z wielkim zdziwieniem, bo kiedy pierwszy raz ojciec generał mnie zapytał, czy w ogóle bym się zgodził, to zupełnie nie widziałem siebie w tym miejscu. Ale dzisiaj, kiedy już padło oficjalne pytanie w czasie spotkania z ojcem generałem i definitorium, to w duchu wiary, widząc, że to jest też odpowiedź na wolę Bożą, zgodziłem się przyjąć ten wybór wiedząc, jak złożone zadanie mnie czeka – mówił o. Samuel Pacholski, nowy przeor Jasnej Góry – Bo Jasna Góra to z jednej strony jest klasztor, gdzie mieszka i pracuje blisko 100 zakonników, a z drugiej strony największe nasze sanktuarium w Polsce, a więc liczni pielgrzymi, goście krajowi, zagraniczni, episkopaty różnych krajów – a zatem ogrom prac do wykonania. Ale liczę na to, że w takim gronie współpracowników jakoś temu podołam”…

Zobacz więcej —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: ‘Wybór przyjmuję w duchu wiary’ – nowy przeor Jasnej Góry

O. Samuel Pacholski OSPPE, imię chrzcielne – Paweł, ma 48 lat. Paulinem jest od lat 27., a kapłanem od 21. Studiował w Krakowie, Jerozolimie i Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację z teologii pastoralnej.

Urodził się 31.05.1972 r. we Wrześni (arch.gnieźnieńska). Pierwszą profesję zakonną złożył 08.09.1993 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z bazylice jasnogórskiej 12.06.1999 r.

Posługiwał w Wieruszowie, na Jasnej Górze, w Łukęcinie, Toruniu i Warszawie. W latach 2012-2018 był pierwszym paulińskim przeorem i proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Od 2014 r. jest członkiem komisji duszpasterskiej Zakonu Paulinów. Od listopada 2018 sprawuje funkcję dyrektora wydawnictwa „Paulinianum”, z siedzibą na Jasnej Górze, gdzie pełni również funkcję opiekuna dzieł duchowych prowadzonych przez Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia. Od wielu lat związany z Drogą Neokatechumenalną i Stowarzyszeniem „Spotkania małżeńskie”. Poza duszpasterstwem i nową ewangelizacją pasjonuje go żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i turystyka rowerowa.

Jasnogórscy przeorowie mianowani są od 1382 r., a więc od początków powstania częstochowskiego Sanktuarium. Obecnie desygnowany jest już 131. przeorem.

O. Pacholski przez najbliższe trzy lata będzie kierował największym klasztorem paulinów. Spośród ponad 500 ojców i braci we wszystkich wspólnotach na świecie, ponad stu mieszka właśnie na Jasnej Górze.

Wraz z nim trzyletnią misję zainauguruje także nowy zarząd. Ich kadencja trwa 3 lata.

Info za —> oprac. BPJG za: Radio Jasna Góra/episkopat.pl: O. Samuel Pacholski – nowym przeorem Jasnej Góry / Biuro Prasowe Jasnej Góry


Posłuchaj rozmowy z nowym przeorem Jasnej Góry, o. Samuelem Pacholskim OSPPE:

Wideo za —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: ‘Wybór przyjmuję w duchu wiary’ – nowy przeor Jasnej Góry