Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nowenna do św. Józefa – Dzień 8 – 17 m...

Nowenna do św. Józefa – Dzień 8 – 17 marca 2024

Dziś 8. dzień Nowenny do św. Józefa – Niedziela, 17 marca 2024 r. Polecamy odmawianie Nowenny do św. Józefa, zwłaszcza w dniach od 10 do 18 marca – przed uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny lub w dniach od 22 do 30 kwietnia, przed wspomnieniem św. Józefa, Rzemieślnika.

Wszystkie dni —> Nowenny do św. Józefa

Wideo↑ —> Bogdan Bednarz/YouTube: 8 dzień Nowenny do świętego Józefa

Nowenna do św. Józefa – Dzień 8

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Modlitwa wstępna:

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny … (nasza intencja).

Modlitwa na poszczególne dni nowenny – Dzień 8:

Święty Józefie, Potężny nasz Patronie! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

Modlitwa do Świętego Józefa:

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Litania do Świętego Józefa:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.
Światło Patriarchów,  módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.
Józefie najczystszy,  módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.
Wzorze pracujących,  módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.
Opiekunie dziewic,  módl się za nami.
Podporo rodzin,  módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.
Nadziejo chorych,  módl się za nami.
Patronie umierających,  módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

P.: Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.

W.: Amen.

Pieśń do Świętego Józefa —> kliknij


Porządek i tekst Nowenny do św. Józefa —> mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl: Porządek nowenny do Świętego Józefa (za: Ks. Tarsycjusz Sinka CM. Nowenna do Świętego Józefa. Kraków 1992.)


Podaruj posiłek potrzebującym – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Zobacz też:

⇒ 19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

⇒ Modlitwa do św. Józefa

⇒ Czuję Jego szczególną opiekę – św. Faustyna o św. Józefie

⇒ Modlitwa do św. Józefa robotnika – Papieża Jana XXIII

⇒ Marcowe nabożeństwa ku czci św. Józefa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Także online

⇒ Modlitwa w intencji obrony życia – Św. Jan Paweł II

Posłuchaj:


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!