Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa papieża Franciszka o ustanie pandemii kor...

Modlitwa papieża Franciszka o ustanie pandemii koronawirusa i błogosławieństwo “Urbi et Orbi” – 27 marca 2020

W piątek 27 marca 2020 r. o godzinie 18.00 papież Franciszek poprowadził modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, przy pustym placu. Franciszek zaprosił wszystkich wiernych do duchowego uczestnictwa w wydarzeniu poprzez media – do wysłuchania Słowa Bożego, do wzniesienia błagania w tym czasie próby i do adoracji Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie uroczystości udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi”, do którego dołączona była możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Wideo za —> Radio Maryja/TV Trwam: Modlitwa i błogosławieństwo „Urbi et Orbi” pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Watykanie

W Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni, aby przyjąć nadzieję i pozwolić, aby to ona umocniła i wspierała wszystkie środki i możliwe drogi, które mogą nam pomóc strzec siebie oraz strzec innych. Przyjąć Pana, aby przyjąć nadzieję. Oto moc wiary, która wyzwala ze strachu i daje nadzieję – mówił papież Franciszek podczas modlitwy na Placu św. Piotra w piątek, 27 marca. Ojciec Święty wraz z wiernymi łączącymi się na modlitwie poprzez transmisje, modlił się o ustanie epidemii koronawirusa.

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” – te słowa Ewangelii powtarzał  Papież na Placu św. Piotra podczas dzisiejszej modlitwy. „Panie, dziś wieczorem Twoje Słowo uderza i dotyka nas wszystkich. W tym naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy cię: Zbudź się Panie!” – modlił się Ojciec Święty.

Papież mówił, że początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. „Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera” – podkreślał.

„Pan rzuca nam wyzwanie i w czasie burzy zaprasza nas do rozbudzenia i uaktywnienia solidarności i nadziei zdolnych nadać trwałość, wsparcie i znaczenie tym godzinom, w których wszystko wydaje się tonąć. Pan budzi się, aby rozbudzić i ożywić naszą wiarę paschalną. Mamy kotwicę: w Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni. Mamy ster: w Jego krzyżu zostaliśmy odkupieni. Mamy nadzieję: w Jego krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i ogarnięci, aby nic i nikt nas nie oddzielił od Jego odkupieńczej miłości. Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy wieści, która nas zbawia: On zmartwychwstał i żyje obok nas” – mówił Papież.

Po wygłoszeniu medytacji Ojciec Święty modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej „Salus Populi Romani”, a potem pod cudownym krucyfiksie z kościoła św. Marcelego. Po modlitwie w ciszy i adoracji Najświętszego Sakramentu Papież wyszedł przed bazylikę i udzielił Najświętszym Sakramentem nadzwyczajnego błogosławieństwa apostolskiego „Urbi et Orbi” (Miastu i Światu).

Tekst za —> BP KEP: Ojciec Święty Franciszek: Wiara wyzwala ze strachu i daje nadzieję

Zobacz moment błogosławieństwa “Urbi et Orbi”:

Wideo za —> Radio Maryja/TV Trwam: Błogosławieństwo apostolskie „Urbit et Orbi”

Zobacz też —> Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa


– Na pandemię wirusa chciejmy odpowiedzieć powszechną modlitwą, współczuciem i czułością. Pozostańmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i doświadczone odczuły naszą bliskość – z takim apelem papież Franciszek zwrócił się do wszystkich chrześcijan w niedzielę 22 marca 2020 r. prosząc o trwanie na wspólnej modlitwie i przedstawiając dwie inicjatywy.

Swój apel ponowił w specjalnym wideo opublikowanym przez Papieską Światową Sieć Modlitwy.

Zobacz więcej —> Papieski apel o wspólną modlitwę za chorych i ustanie pandemii koronawirusa – Piątek, 27 marca 2020