Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

“Kościół synodalny w misji”- Sprawozda...

“Kościół synodalny w misji”- Sprawozdanie podsumowujące pierwszą rzymską sesję Synodu o synodalności

We wtorek, 31 października 2023 r., zostało opublikowane polskie tłumaczenie dokumentu końcowego podsumowującego pierwszą rzymską sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dokument nosi tytuł: “Kościół synodalny w misji”.

Kobiety i świeccy, diakonat, posługa i magisterium, pokój i kwestie klimatu, ubodzy i migranci, ekumenizm i tożsamość, nowy język i odnowione struktury, stare i nowe misje (także digitalne), słuchanie wszystkich i pogłębianie nawet najbardziej kontrowersyjnych kwestii – to główne zagadnienia dokumentu końcowego podsumowującego pierwszą rzymską sesję Synodu o synodalności.

Druga sesja rzymska odbędzie się w październiku 2024 roku.

Zobacz pełny tekst dokumentu ⇒ KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI

Info na podstawie —> vaticannews.va / synod.va / BP KEP / episkopat.pl: Ukazał się dokument końcowy w języku polskim podsumowujący pierwszą sesję Synodu o synodalności

Zobacz też  ⇒ Omówienie syntezy pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Zobacz też:

⇒ Omówienie syntezy pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

List XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do ludu Bożego – 25 października 2023

⇒ Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski po pierwszej sesji Synodu o synodalności: Nauczanie doktrynalne Kościoła musi pozostać jednorodne – 30 listopada 2023

Ku Kościołowi synodalnemu – refleksja przedsynodalna – Część 2

Ku Kościołowi synodalnemu – refleksja przedsynodalna – Część 1 – Dodatek do czterech polskich tygodników katolickich