Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Koronka na ulicach miast świata – 28 wrześni...

Koronka na ulicach miast świata – 28 września 2018 – Zaproszenie, intencje modlitwy, mapa

28 września 2018 r. w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach akcji Koronka na ulicach miast świata. Modlitwie towarzyszą co roku określone intencje.

Wydarzenie —> na Facebooku

Uczestnicy akcji, zaopatrzeni w plakat „Jezu, ufam Tobie”, obrazki i ulotki zapraszające do modlitwy przypadkowych przechodniów, modlić się będą w tym roku o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521).

Do akcji “Koronka na ulicach miast świata”, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo.

Wydarzenie objął honorowym patronatem abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Lista zgłoszonych miejscowości z wykazem ulic, na których będzie odmawiana Koronka w Polsce, a także poza granicami kraju, jest publikowana na stronie —> iskra.jezuici.pl

– Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek w Polsce. Co roku otrzymujemy tysiące fotografii i wiele relacji (pisanych i filmowych) pokazujących żarliwą modlitwę na ulicy. Jest to wielkie świadectwo wiary o Bożym Miłosierdzi wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii – wskazują Organizatorzy akcji.

Info za —> Faustyna.pl: Koronka na ulicach miast świata | iskra.jezuici.pl: Zaproszenia i plakaty


O. Remigiusz Recław SJ z zespołem Iskry Bożego Miłosierdzia:

W tym roku towarzyszą nam intencje:

1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).

2. Pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!

3. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

W  intencjach papieskich na wrzesień:

4. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym świecie prosi tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie – przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu

Zobacz więcej —> KLIKNIJ


Koronka na ulicach miast świata 2018 – Mapa miejsc modlitwy: