Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 1 maja 2020 obowiązuje post?

Czy w piątek 1 maja 2020 obowiązuje post?

W piątek 1 maja 2020 r. Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika. Święty Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.

Zobacz też —> Czy w piątek 8 maja 2020 obowiązuje post?

Świętego Józefa czcimy dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, 1 maja – jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy.

Zobacz więcej o św. Józefie, rzemieślniku —> na Brewiarz.pl

Zobacz też —> Czy 1 maja uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości (oktawa wielkanocna) albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ liturgiczny obchód ku czci św. Józefa Rzemieślnika – 1 maja – ma rangę wspomnienia, nie zaś uroczystości, w Polsce w piątek 1 maja 2020 r. obowiązuje piątkowy post czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są te parafie pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę) – warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii.

Decyzja o ewentualnym udzieleniu dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na dzień 1 maja 2020 r. w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych. Warto sprawdzić na stronie internetowej własnej diecezji.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała:

“Byłoby (…) rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja – który przypada w piątek – odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.”

Zobacz więcej —> 1 maja – Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika dniem pokuty i postu w intencji zachowania pracy


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce