Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Codzienne poświęcenie Miłości Miłosiernej

Codzienne poświęcenie Miłości Miłosiernej

Uświęć mnie, Panie,
na początku tego nowego dnia,
żeby wszystko
było uwielbieniem Twej chwały, Trójcy.

Uczyń mnie posłusznym narzędziem
w Twych dłoniach,
zanurz w Twoim Miłosierdziu
całą moją biedę
i stwórz na nowo w każdej chwili
we mnie, Ojcze, źródło życia,
serce z ciała,
zdolne do kochania,
serce czyste,
które da odpoczynek i pokój
każdemu bratu.

Twój Duch mnie oświeca,
Twoja mądrość prowadzi,
Twoja miłość podtrzymuje
na każdym kroku
i w ciszy Maryi
rodzi we mnie Chrystusa, Twego Syna,
cichego i pokornego sercem,
który żyje dzisiaj
w historii człowieka.

 

Henrique Porcu

W oceanie nieskończonego Miłosierdzia
Esprit, Kraków 2015