Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Moja Msza Święta – poetycki przewodnik po Eu...

Moja Msza Święta – poetycki przewodnik po Eucharystii ks. Marka Chrzanowskiego FDP

W księgarniach i w Internecie jest dostępny najnowszy tomik poezji ks. Marka Chrzanowskiego – “Moja Msza Święta” wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Kapłan pochyla się nad kolejnymi częściami Mszy Świętej i do każdej z nich pisze wiersz. Jest to zatem poetycki przewodnik po Mszy Świętej.

Jak wyjaśnia Autor w słowie wprowadzającym do tomiku “Moja Msza Święta”, wiersze ułożyły się w dwa obrazy: pierwsza część każdego wiersza jest słowami kapłana, który pochyla się nad Najświętszą Ofiarą, druga część – słowami wiernego uczestniczącego w Eucharystii i odpowiadającego na to, co się w każdym Jej momencie dokonuje.

“Wpatrując się w mojego Boga, chciałem w słowach poezji ukazać serce moje, gdy pochyla się nad tajemnicą Sakramentu Miłości – Eucharystią. (…) Tę książeczkę o Mszy świętej oddaję ufnie w ręce Czytelnika, mając cichą nadzieję, że moje niepozorne słowa staną się drogą do poznania i pokochania Tajemnicy Najświętszej zamkniętej w białej hostii i w kielichu wina, które na ołtarzu stają się Ciałem i Krwią mojego umiłowanego Pana. Bardzo bym chciał, by moje słowa rodziły w duszy tęsknotę, by ku Mszy świętej dorastać, poznawać ją i nosić w sercu” – czytamy w Słowie od Autora.


Znak krzyża

Jezu mój
kreślę znak Twojej Męki
na swojej piersi
powoli
z szacunkiem
dziękując za łaskę świętej wiary
za Twoją obecność w Eucharystii
która początek ma w twoim krzyżu
prosząc
byś strzegł warg moich
serca mojego
bym rozpoczynając tę świętą Liturgię
nie splamił jej grzechem
bym o Twój krzyż się oparł
bym o sobie zapomniał
bym tylko Twoją chwałę głosił
Amen

***

Święty znak
kreślę na piersi prosząc
bym był wierny do końca
i nigdy spod krzyża nie uciekł
opierając się o Twoją Najświętszą Ofiarę
podjętą i za mnie.


Moja Msza Święta

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Ilość stron: 40

Wymiary: 11,50 x 17,50 cm

Oprawa: broszura

ISBN: 978-83-7257-849-5

Sklep: http://sklep.loretanki.pl/glowna/4068-moja-msza-swieta.html