Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

6 lipca 2022 na Jasnej Górze – 57. Ogólnopol...

6 lipca 2022 na Jasnej Górze – 57. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych

We wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, 6 lipca 2022 roku, odbędzie się 57. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Głównym punktem spotkania będzie Msza św. pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa SAC.

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Pielgrzymka Apostolstwa Chorych rozpocznie się o godz. 9.20 modlitwą różańcową w bazylice jasnogórskiej. Jej uczestnicy wysłuchają konferencji dla chorych, a następnie koncertu kwartetu smyczkowego „Akademos”.

O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. sprawowana pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa SAC, koadiutora archidiecezji katowickiej, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP. Eucharystia będzie transmitowana przez ogólnopolskie pasmo TVP3.

Następnie zaplanowano Drogę Krzyżową i nabożeństwo lourdzkie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Zobacz też —> Modlitwa z chorymi i za chorych – 6 lipca

W przeddzień pielgrzymki, 5 lipca 2022 o godz. 16.00 odbyło się się zebranie diecezjalnych duszpasterzy Apostolstwa Chorych.

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób, które dzięki ścisłemu zjednoczeniu z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem odkrywają powołanie do złożenia duchowej ofiary ze swojego cierpienia, znosząc je ze spokojem ducha i z poddaniem się woli Bożej. Stają się przez to szczególnymi świadkami oraz przyczyniają się do zbawienia swojego i innych, wypraszając u Boga łaski dla całego Kościoła.

Duszpasterzem Krajowym Apostolstwa Chorych jest ks. Wojciech Bartoszek. Od 1945 r. Sekretariat Apostolstwa Chorych mieści się w Katowicach. Jednym ze środków duszpasterstwa jest wydawany od 1930 roku miesięcznik „Apostolstwo Chorych”.

Aby zostać członkiem Apostolstwa Chorych, należy spełnić trzy warunki:

1. Przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej;

2. Znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na Krzyżu, ofiaruje w Eucharystii, żyje w Kościele;

3. Ofiarować swe cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę, w intencji Ojca świętego.

Więcej na —>  www.apostolstwo.chorych.pl oraz Facebook.

Info za —> www.apostolstwo.chorych.pl/ BP KEP: 57. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

Foto. Krzyż Apostolstwa Chorych/ Archiwum Apostolstwa Chorych

Zobacz  też:

6 lipca – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

141. rocznica śmierci m. Teresy Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce – 6 lipca 2022


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja