Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

31 stycznia – Wspomnienie św. Jana Bosko

31 stycznia – Wspomnienie św. Jana Bosko

W dniu 31 stycznia Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, prezbitera.

Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży. Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie 31 stycznia 1888 roku.

Czytaj więcej o św. Janie Bosko —> na brewiarz.pl i na misjesalejzanie.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 31 stycznia | św. Jan Bosko


“… Dzieło ks. Jana Bosko coraz bardziej rozrastało się, wiele było młodzieży podopiecznej, dlatego też nasz Patron założył w roku 1859 męskie zgromadzenie (salezjanie), którego oficjalna nazwa brzmi: Towarzystwo św. Franciszka Salezego, co oznacza, że należący do zgromadzenia powinni naśladować swojego patrona w dążeniu do świętości oraz naśladować go w głoszeniu Ewangelii, w pracowitości, dobroci i łagodności. Posłannictwo salezjańskie, według wskazań założyciela, polega na podejmowaniu różnego rodzaju działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród młodzieży biednej i opuszczonej. Ksiądz Jan Bosko kierował, się w pracy słowami Pisma Świętego: “Daj mi dusze – resztę zabierz”.

W zakładach salezjańskich ks. Jan wprowadzał atmosferę życzliwości, zaufania, wyeliminował kary fizyczne, popierał sport, ukazywał wychowankom ideał świętości, do której wszyscy mają zmierzać. Swoim duchowym synom (salezjanom) zostawił w testamencie polecenie: “Praca, praca, praca”.

W roku 1872 powstało Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanki). Celem zgromadzenia są prace apostolskie na placówkach wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, kursy różnych typów, internaty, kolonie, szkoły wyższe), także misje. W celu wspomagania obu zgromadzeń zakonnych ks. Jan Bosko powołał w roku 1876 dla osób świeckich Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich…

… Ksiądz Jan Bosko szerzył kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, pośredniczył w latach 1867-1878 w rokowaniach Stolicy Apostolskiej z antyklerykalnym rządem włoskim, przyczyniając się do obsadzenia blisko 40 wakujących stolic biskupich, zasłużył się także jako budowniczy kościołów w Turynie i w Rzymie. On też wysłał pierwszych misjonarzy salezjańskich do Ameryki Południowej w roku 1875…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Ks. Stanisław Hołodok, Święty Jan Bosko

Copyright © by W Służbie Miłosierdzia 01/2007


Ks. Jacek Zdzieborski SDB, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, z okazji obchodzonej w dniu 31 stycznia 2024 r. uroczystości św. Jana Bosko, ojca i założyciela Zgromadzenia Salezjanów – Towarzystwa św. Franciszka Salezego, skierował następujące Słowo do wszystkich sympatyków i wspierających salezjańskie dzieło misyjne.

Droga Misyjna Rodzino Salezjańska,

św. Jan Bosko, którego tak uroczyście świętujemy 31 stycznia – jak każdy z nas – miał marzenia. Jako półsierota marzył zapewne o lepszej przyszłości dla siebie i swojej rodziny, kiedy musiał pracować, żeby dorobić na jej utrzymanie.

W wieku 9 lat miał jednak proroczy sen, który wyznaczył mu pole działania. Gwoli przypomnienia, we śnie ujrzał chłopców, którzy bawili się, ale niektórzy przeklinali. Słysząc wyzwiska rzucił się na nich z pięściami, aby ich uspokoić, lecz nagle ujrzał dostojnego Człowieka, który zawołał go po imieniu i wyjaśnił mu, żeby nie pięściami, lecz łagodnością i miłością starał się zjednać sobie przyjaciół.

Kiedy speszony Janek wyraził trudność realizacji tego zadania, usłyszał, że dostanie Nauczycielkę, pod której kierownictwem stanie się mądry.

– Ale kim jesteś, Panie?

– Jestem Synem Tej, którą matka twoja nauczyła cię pozdrawiać 3 razy dziennie. O moje imię zapytaj moją Matkę.

Wtedy ujrzał Niewiastę o dostojnym wyglądzie, ubraną w płaszcz, który świecił jak słońce. Ona ukazała mu pole pracy – dzikie zwierzęta, które zamieniły się w potulne baranki. Wyjaśniła mu: W swoim czasie wszystko zrozumiesz.

Ten sen ukierunkował Jana Bosko na całe życie. Został kapłanem, Ojcem i Nauczycielem młodzieży, założycielem wielkiej Rodziny Salezjańskiej obecnej na całym świecie

Czytaj całość —> misjesalezjanie.pl: Marzyciel


Zobacz spot promocyjny Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie:

Wideo —> Salezjański Ośrodek Misyjny: A JAKA JEST TWOJA #MISJA?

“W uroczystość św. Jana Bosko spoglądam na mapę przedstawiającą obecność salezjanów w świecie. Patrzę pełen podziwu. Kolorami zostały zaznaczone kraje, w których charyzmat Księdza Bosko jest już znany. Cały świat jest już właściwie pokolorowany. Obecnie pracujemy w 133 państwach. W wielu miejscach świata, w najmniej oczekiwanych momentach przekonuję się, że Ksiądz Bosko jest znany, że Don Bosco to światowa marka.

Ksiądz Bosko też z podziwem spoglądał na globus. Patrzył daleko poza Piemont, gdzie zrodziło się to wielkie dzieło. Spoglądał z miłością Dobrego Pasterza, żeby jak najwięcej dusz pozyskać dla Chrystusa. Da mihi animas, caetera tolle ­– Daj mi duszę, resztę zabierz…

Czytaj całość —> Misjesalezjanie.pl (2020): Ks. Jacek Zdzieborski SDB, Salezjański świat

Zobacz też —> Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie – Nasza misja


W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych pedagogów w dziejach Kościoła, lecz ponadto pozostawił po sobie system wychowawczy pod nazwą „systemu uprzedzającego”, który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym sposobie wychowania – mówił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii wygłoszonej 31 stycznia 2018 r. w Salezjańskim Seminarium Duchownym w Lądzie we wspomnienie św. Jana Bosko.

Dawne metody wychowawcze już nie wystarczają, już się nie sprawdzają. Nie da się w prosty sposób wrócić do tego, co było kiedyś – uważa abp Stanisław Gądecki.  Metropolita poznański zaproponował, by w wychowaniu „zaczynać od wyjaśniania sensu zachowań i postaw, bo tylko wtedy, gdy młody człowiek je zrozumie, będzie w stanie je przyjąć i zastosować także w trudnych sytuacjach. Natomiast sens wymaganych norm powinien być zakorzeniony w wierze, bo to w niej człowiek znajduje najczęściej poczucie sensu”.

Nawiązując do metod wychowawczych ks. Jana Bosko, abp Gądecki zauważył, że nadal pozostaje aktualna „potrzeba tworzenia wspólnoty, budowanie wzajemnego zaufania i tworzenie środowiska, w którym młody człowiek mógłby wzrastać i rozwijać się”.

Pełny tekst homilii —> Św. Jan Bosko – Ojciec i Nauczyciel młodzieży – Homilia abp. Stanisława Gądeckiego w Salezjańskim Seminarium Duchownym w Lądzie – 31 stycznia 2018

Zobacz też —> rozanystok.pl: List Apostolski Jana Pawła II IUVENUM PATRIS w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko


Posłuchaj fragmentu z listów św. Jana Bosko, kapłana:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 31 stycznia 2023